Δεν ορίστηκε εικόνα
BYRON, George Gordon Noel, Lord.001

Ζουλέϊκα καί ἡ Κατάρα τῆς Ἀθηνᾶς, ποιήματα τοῦ Λόρδ Βύρων. Ἀθήνα, Π. Μαντζαράκης, 1837.

μικρό 8ο, 76 + [2] + (77-94) σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, μεταγενέστερη ἀφιέρωση σέ ἐπικολλημένη ταινία χαρτιοῦ στόν τίτλο). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1837.86, Κασίνης, I, 250.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382