Δεν ορίστηκε εικόνα
DANTE, Alighieri.002

Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη. Ἀθήνα, Κύκλος, 1934.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 527 σ. (λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων). Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένη ἡ ράχη, τά καλύμματα ἐπενδυμένα μέ μεταγενέστερο χαρτί). Κασίνης, II, 1374.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 100-150

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382