Δεν ορίστηκε εικόνα
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.006

Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον. Βενετία 1878.

8ο, υκ´ σ. Γενικός τίτλος μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου («Κρητικόν Θέατρον [...] μετά ἱστορικῆς εἰσαγωγῆς περί τοῦ παρά Βυζαντινοῖς θεάτρου»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Κρητικόν Θέατρον, ἤ συλλογή ἀνεκδότων καί ἀγνώστων δραμάτων. Βενετία 1879. 8ο, yα´ + 467 σ. Προμετωπίδα. Ἠλιού & Πολέμη, 1879.476. (2)

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 100-150

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382