Ὁ ἐφημεριδοφόβος, κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς διῃρημένη καί συντεθεῖσα παρά τοῦ ΒΔΖΚΜΞΠΡΛΘ.

[ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ἰάκωβος Ρίζος].008

Ὁ ἐφημεριδοφόβος, κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς διῃρημένη καί συντεθεῖσα παρά τοῦ ΒΔΖΚΜΞΠΡΛΘ. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1837.

8ο, 64 σ. (μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο, λεκέδες ἀπό νερό). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, φθορές στή ράχη). Ἠλιού 1837.150.

Τελική τιμή
€122
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382