Χορεύτρια [π. 1950]

Γιώργος Μπουζιάνης (1885-1959)009

Χορεύτρια [π. 1950]

υπογεγραμμένο πολλές φορές
στα γερμανικά και ελληνικά στην πίσω όψη
λάδι σε κόντρα πλακέ, 89 x 42 cm.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
Αθήνα, Εθν. Πινακοθήκη & Μουσείο Αλ. Σούτζου, Γιώργος Μπουζιάνης, 1977, αρ. 16 (εικονίζεται στον κατάλογο της έκθεσης).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Γ. Μουρέλος, «Γιώργος Μπουζιάνης», Οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. Β΄ (20ός αιώνας), Αθήνα 1988, σ. 172-209 (εικονίζεται στη σ. 201) [ανατύπωση στη σειρά «Πινακοθήκη Νέου Ελληνισμού» της εφημ. Τα Νέα, Αθήνα 2006 (εικονίζεται στη σ. 80)].

Δ. Δεληγιάννης, Μπουζιάνης, Αθήνα 1996, σ. 290, αρ. 178.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 20.000-30.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382