Προδιοίκησις εἰς τόν Ἑρμῆλον ἤ Δημοκριθηράκλειτον, περιέχουσα τήν ἀπολογίαν τοῦ ποιητοῦ, τήν

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, Μιχαήλ.005

Προδιοίκησις εἰς τόν Ἑρμῆλον ἤ Δημοκριθηράκλειτον, περιέχουσα τήν ἀπολογίαν τοῦ ποιητοῦ, τήν ἀλληγορίαν τοῦ ποιήματος καί τήν εἴδησιν διά τήν ἄτακτον ἔκδοσιν τοῦ Ἑρμήλου. [Βιέννη], 1817.

8ο, 152 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια). Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (λείπει μέρος τῆς ράχης, μικρές φθορές). Ἠλιού 1817.94.
ΣΠΑΝΙΟ.

Τελική τιμή
€404
Τιμή Εκτίμησης
€ 300-400

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382