Δεν ορίστηκε εικόνα
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.008

Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν, μετ’εἰσαγωγῆς, σημειώσεων καί γλωσσαρίου ὑπό Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου. Ἡράκλειο, Σ. Μ. Ἀλεξί ου, 1915.

CLXXXX + 784 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος, ἐλαφρά ὀξειδωμένο τό πάνω περιθώριο κάποιων φύλλων). Με 8 φωτοτυπικούς πίνακες στό τέλος. Πάνινη ράχη.

Τελική τιμή
€98
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382