Δεν ορίστηκε εικόνα
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.007

Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον. Βενετία [Φοῖνιξ], 1878.

8ο, υκ’ σ. Γενικός τίτλος μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου («Κρητικόν Θέατρον [...] μετά ἱστορικῆς εἰσαγωγῆς περί τοῦ παρά Βυζαντινοῖς θεάτρου»). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342.

Τελική τιμή
€73
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382