Νικολάου Κεραμέως Ἰατροφιλοσόφου, τοῦ ἐκ τῆς παλαιᾶς ἠπείρου, ἔκδοσις σύντομος τοῦ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Νικόλαος, θ. 1663, ἰατροφιλόσοφος.118

Νικολάου Κεραμέως Ἰατροφιλοσόφου, τοῦ ἐκ τῆς παλαιᾶς ἠπείρου, ἔκδοσις σύντομος τοῦ θεωρητικοῦ μέρους τῆς ἰατρικῆς. [ἀρχές 18ου αἰώνα].

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 21 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο (205 x 150 mm.), [α]2 [1]7 [2] -[15]8 [β]7: [128] φ., [4] + 232 + [20] σ. (λευκές οἱ σ. [1]-[6] τοῦ τέλους, τρύπες ἀπό ἔντομο στά περιθώρια, λεκέδες ἀπό νερό, φθορές στά 2 πρῶτα φύλλα). Ἡ «Ἔκδοσις σύντομος» στίς σ. 1-232, ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου κάτω ἀπό ἐπίτιτλο μέ κόκκινο μελάνι, ἀπό διαφορετικά χέρια «Μαρτυρίαι περί τοῦ συγγραφέως» στίς σ. [1]-[4] καί ἡ ἀρχή τοῦ «Περί φιλίας» τοῦ Νικολάου ἐπίσης στίς σ. [7]-[20], κτητορικές σημειώσεις στίς σ. [1], [4] & 1 («σύν τοῖς ἄλλοις καί τοῦτο Ἰωακείμου τοῦ λινδίου [Σαλαμπάση]», «καί τόδε σύν τοῖς ἄλλοις φωτίου χειρουργοῦ» καί «καί τόδε, βιζύης Ἰωακείμ»), νεότερη σελιδαρίθμηση, χωρίς ἀρίθμηση τευχῶν. Ἀπόδετο.
Ἡ Ἔκδοσις σύντομος τοῦ θεωρητικοῦ μέρους τῆς ἰατρικῆς βρίσκεται σέ δύο ἀκόμα χειρόγραφα, ἕνα στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Αὐστρίας καί ἕνα σέ ἰδιωτική συλλογή τῆς Ρόδου.

Τελική τιμή
€4281
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382