Ἡ Ἱερουσαλήμ Ἐλευθερωμένη, ποίημα ἡρωικόν τοῦ Τορκουάτου Τάσσου, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς ἐποποιΐας εἰς τήν ἁπλῆν ἑλληνικήν διάλεκτον κατά στοιχουργίαν μετά τινων

TASSO, Torquato. 005

Ἡ Ἱερουσαλήμ Ἐλευθερωμένη, ποίημα ἡρωικόν τοῦ Τορκουάτου Τάσσου, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς ἐποποιΐας εἰς τήν ἁπλῆν ἑλληνικήν διάλεκτον κατά στοιχουργίαν μετά τινων ὑποσημειώσεων, παρά τοῦ Δημητρίου Γουζέλη Ζακυνθίου, πρώτη ἔκδοσις. Βενετία,ΠάνοςΘεοδοσίου, 1807.

8ο, 24 + 476 σ. (λείπουν οἱ χαλκογραφίες, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, ἡ ἀφιέρωση στό Ναπολέοντα δεμένη πρίν ἀπό τόν τίτλο). Νεότερο πανί στή ράχη καί τίς γωνίες (ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). Ἠλιού 1807.27, Legrand & Pernot, 760. <ὡς ἔχει>

Τελική τιμή
€260
Τιμή Εκτίμησης
€ 150-200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382