Τῶν Ἀβδηριτῶν ἡ ἱστορία, μεταφρασθεῖσα ἀπό τήν γερμανικήν γλῶσσαν [ὑπό Κ. Μ. Κούμα]. Βιέννη, Anton Haykul, 1827.

WIELAND, Christoph Martin006

Τῶν Ἀβδηριτῶν ἡ ἱστορία, μεταφρασθεῖσα ἀπό τήν γερμανικήν γλῶσσαν [ὑπό Κ. Μ. Κούμα]. Βιέννη, Anton Haykul, 1827.

2 τόμοι δεμένα σ’ ἕναν, 8ο, κ΄ [11] + 292 καί 284 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (μικρές φθορές, ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). Ἠλιού 1827.12-3, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1447.

Δές καί τό 147.

Τελική τιμή
€283
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382