α) Otto, Koenig von Griechenland. Όθων, Βασιλεύς της Ελλάδος β) Amalie, Koenigin von Griechenland. Αμαλία, Βασίλισσα της Ελλάδος (Μόναχο, π. 1854)

Ernst Wilhelm Rietschel (1824-1860)012

α) Otto, Koenig von Griechenland. Όθων, Βασιλεύς της Ελλάδος β) Amalie, Koenigin von Griechenland. Αμαλία, Βασίλισσα της Ελλάδος (Μόναχο, π. 1854)

λιθογραφίες με τίντα χαραγμένες από τον Fr. Hanfstaengl με βάση έργα του Rietschel, τυπωμένες σε κινέζικο επικολλημένο χαρτί, 55 x 40,5 και 55,8 x 40,5 cm. (ομοιόμορφα οξειδωμένη η δεύτερη, τρύπες στα περιθώρια) (2)

Τελική τιμή
€2360
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.000-3.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382