Δεν ορίστηκε εικόνα
ΔΑΠΟΝΤΕΣ, Κωνσταντῖνος013

Κῆπος χαρίτων, τουτέστι βιβλίον περιέχον τήν περίοδον τοῦ τιμίου Ξύλου τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ καί βασιλικῇ Μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου, τῇ οὔσῃ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος καί ἄλλα διάφορα, ἐκδίδοται τό πρῶτον ὑπό Γαβριήλ Σοφοκλέους, μετά προλόγου, γλωσσαρίου κλπ. Ἀθήνα 1880.

8ο, λβ΄ + 302 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἡ μορφή μέ 302 σελίδες. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.433.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382