Αιγύπτιες στο ύπαιθρο

Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928)009

Αιγύπτιες στο ύπαιθρο

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Κ. Μαλέας
λάδι σε χαρτόνι, 22,5 x 27 cm.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 8.000-12.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382