Δεν ορίστηκε εικόνα
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ.011

Εὐσυνειδησία καί ἀσυνειδησία, κωμῳδία εἰς μέρη τρία. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Θέμιδος Ἰω. Σκλέπα, 1873.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 116 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1873.201.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 30-40

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382