Δεν ορίστηκε εικόνα
VERNE, Jules004

Αἱ χῶραι τῶν μηλωτῶν, μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό ***, ἐκδίδοται ἀδείᾳ τοῦ ἐπί τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου ὑπό Νικολάου καί Περικλέους Ρομποτῶν, [πάνω:] Ἔκτακτοι περιηγήσεις εἰς τάς βορείους παγωμένας θαλάσσας. Κωνσταντινούπολη, Α. Ζέλιτς & Υἱοί, 1880.

4ο, 244 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχισμένη ἡ κάτω ἕνωση, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.366.

Πρώτη ἑλληνική μετάφραση τοῦ Le Pays des fourrures (1873).

Τελική τιμή
€94
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382