Δεν ορίστηκε εικόνα
ZIEGLER, Friedrich Wilhelm005

Ἑρμιόνη, ἤ ἡ Μεμνηστευμένη τοῦ Ἅδου, τραγῳδία παθητική εἰς πέντε τμήματα, μετενεχθεῖσα εἰς τήν καθομιλουμένην ἡμῶν ὑπό Ζ. Μ. Πέστη, M. Trattner, 1826.

8ο, 127 σ. (3 μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1826.17.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 100-150

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382