Δεν ορίστηκε εικόνα
006

Μαρία Ρολάν, μυθιστόρημα, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς ὑπό Ι. Σπηλιοπούλου καί Σ. Γουλῆ. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ὁ Κάδμος Ν. Καραγιάννη, 1878.

8ο, 16 σ. (ὀξείδωση). Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.403, Legrand & Pernot, 3117. [δεμένο μαζί:] Τοῦ διασήμου ἀστρονόμου Καζαμία, ἑλληνικόν ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1886, ἔτος πέμπτον. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1885. 8ο, 42 + [2] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ξυλόγραφες βινιέτες. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1885.917. [δεμένο μαζί:] GIACOMETTI, Paolo. Ἡ τυφλή μήτηρ μου, δρᾶμα εἰς πράξεις δύο, μετάφρασις ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ὑπό Ι. Γ. Σ., ἐκδίδεται ὑπό Ἀριστείδου Χ. Δημητρίου. Πειραιάς, τυπογραφεῖο τῆς Σφαίρας, 1885. 8ο, 77 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1885.690. [δεμένο μαζί:] Ποῖος πληρώνει τά χρέη μου; – Ὁ βωβός τοῦ Ἁγίου Μαλώ, κωμῳδίαι μονόπρακτοι, ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ὑπό Ἐμ. Ἀμαδίου. Κέρκυρα 1885. 2 μέρη, 8ο, 16 +(17-32) σ. (λείπει ὁ τίτλος, σέ λάθος θέση 2 φύλλα τοῦ δεύτερου μέρους: σ. 27-30). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.728.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382