Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

  • 21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.
  • Ξενοδοχείο Athens Plaza

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-262)
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 263-552)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. και Σάββατο 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ

Αποτελέσματα δημοπρασίας:
LOT ΕΡΓΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1 ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντίνος, μεταφραστής. , Τό δράμα πού ἐσύνθεσε ὁ περίφημος Καλιδάσας, τό ὀνομαζόμενο Ὁ ἀναγνωρισμός τῆς Σακούνταλας. € 100 - 150 € 240
2 GOETHE, Johann Wolfgang von. , Φάουστ, μετάφρασις Ἀριστ. Προβελεγίου, μετά φωτογραφιῶν καί ξυλογραφιῶν κατά τόν Α. Κρέλιγγ. € 200 - 300 € 220
3 SHAKESPEARE, William. , Ἡ τρικυμία, δράμα Οὐϊλιέλμου Σέϊκσπηρ, μετάφρασις Ι. Πολιλλᾶ, Κερκυραίου. € 120 - 160 € 260
4 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, Δημήτριος. , ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, Δημήτριος. ΕΙΡΗΝΑΙΩΙ ΘΥΡΣΙΩΙ, ΤΗΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙ’ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΟΝΤΙ, ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΔΑΡΙΣΤΙ ΠΟΙΗΣΑΣ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΙ ΙΗ´ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΩΝΗ´ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. στροφή α´. Σέμν’ ἀνελθεῖν δώματα σάμερον ἀνδρός χρή σοφοῦ, κῶμόν τε πεντηκονταετηρίδος ἄμμε, παῖδες Ἑλλάνων, οἱ ἀγείρεν·... [τελειώνει:] τούς δε δέκευ στεφάνους ὕμνων, ὑγίεντά τε Θυρσίῳ δίδοι πότμον αἰεί, ἐμέ πατρίδι δέ σοφῷ τε ἄνδρ’ εἴη ἁδεῖν. [κάτω:] ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Δ. ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ [...] Α. ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Κ. Λ. Π. € 100 - 150 € 100
7 ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας. , Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. € 100 - 150 € 160
8 ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας. , Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας. € 100 - 150 € 180
9 ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος. , Ἔρημες ψυχές, [στη σ. [5]: «Ὁ βασιληάς Κοφετουά καί ἡ ἐπαίτις». Εἰκών τοῦ Μπέρν Ζόνς]. € 100 - 150 € 120
10 ΖΑΡΟΥΚΑΣ, Κώστας. , Le jardin des oliviers. € 150 - 200 € 200
12 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. , Ποιήματα 1912-[1920]. € 1.500 - 2.000 € 4.000
13 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. , Ποιήματα (1916-1918). € 800 - 1.200 € 3.500
14 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. , Ποιήματα 1919-[1932]. € 1.500 - 2.000 € 3.500
15 ΚΥΡΟΥ, Κλείτος. , Κραυγές τῆς νύχτας. € 100 - 150 € 100
16 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Τάσος. , Ὁ ἄνθρωπος μέ τό ταμποῦρλο. € 100 - 150 € 130
17 ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσιμος. , ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ — Πενήντα μία αὐτοτελείς ἐκδόσεις τῆς περιόδου 1936-2005. € 800 - 1.200 € 950
19 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, Τίτος. , Χωματόδρομος. € 100 - 150 € 100
21 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. , Πυραμίδες. € 120 - 160 € 120
22 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. , Ἡμερολόγιο καταστρώματος β´. € 1.500 - 2.000 € 3.300
23 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. , ...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν... € 400 - 600 € 500
24 [ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος] «ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Μαθιός». , Τά ἐντεψίζικα, φιλολογική ἐπιμέλεια: Γ. Π. Εὐτυχίδης [=Σαββίδης]. € 150 - 200 € 500
25 [ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, Μάτση] «Μάτση, ΑΝΔΡΕΟΥ». , Μάης, Ἰούνης & Νοέμβρης. € 100 - 150 € 190
26 GUARINO DI FAVERA. , Λεξικόν τό μέγα καί πάνυ ὠφέλιμον, Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος, τοῦ τῆς Νουκερίας ἐπισκόπου, ἐκ πολλῶν καί διαφόρων βιβλίων συλλεχθέν ἁπάσης τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς ὑπόμνημα. € 300 - 400 € 400
27 Γενική Ἐφημερίς τῆς Ἑλλάδος. € 1.000 - 1.500 € 1.500
28 Ἀσκληπιός, σύγγραμμα ἰατρικόν ἐκδιδόμενον περιοδικῶς παρά τῆς ἐν Ἀθήναις Ἰατρικῆς Ἑταιρείας. € 100 - 150 € 200
29 Ὁ Βρεττανικός Ἀστήρ. € 500 - 700 € 850
30 Οἱ λαοί, ἐκδίδεται ἀνά πᾶσαν Κυριακήν, [στην τελευταία σελίδα του φύλλου 2:] Ὁ συντάκτης Ὀδυσσεύς Ἰάλεμος, Il Direttore Saverio Tutino. € 150 - 200 € 150
31 Ἀθηναΐς, ἐφημερίς τῶν νέων, ἐκδίδοται ἄπαξ τοῦ μηνός. € 200 - 300 € 200
32 Αἰών, ἐκδίδεται καθ’ ἑκάστην πλήν τῆς Κυριακῆς, [συντάκτης καί διευθυντής: Τιμολέων Ἰ. Φιλήμων]. € 300 - 400 € 550
34 Ἡ “Νίκη”. “Niki”, Illustrated Greek Weekly Magazine. Χαρίλαος Οἰκονομίδης, διευθυντής. Δημήτριος Στρούμπος, Κωνσταντίνος Σκούφος, συντάκται. [στο εξώφυλλο:] Ἡ “Νίκη”, ἑβδομαδιαῖον εἰκονογραφημένον περιοδικόν ἐκδιδόμενον κατά Κυριακήν. € 600 - 800 € 600
35 Γράμματα, [στον Γ´ τόμο:] Συντάχτες: Δ. Ζαχαριάδης, Στέφανος Πάργας, Μιχάλης Περίδης, [στον Δ´ τόμο:] Ἐκδότης καί διευθυντής: Στέφανος Πάργας. € 100 - 150 € 100
36 Ἡ Νίκη, ἑβδομαδιαία εἰκονογραφημένη ἐπιθεώρησις. € 260 - 350 € 260
42 Δοκιμές, μηνιαῖο περιοδικό μελέτης καί τέχνης, [—Δίμηνη ἔκδοση προβληματισμοῦ νέων], διευθυντής: Γιάννος Κρανιδιώτης. € 120 - 160 € 350
44 MELANCHTHON, Philipp. , Libellus graecae grammaticae Philippi Melanchthonis adiectis tabulis flexionum quarundam. Quae omnia nunc multo quam antea edita fuere accuratius & perfectius, studio Ioachimi Camerarii Pabebergensis. € 200 - 300 € 350
47 ΑΙΣΩΠΟΣ. , Αἰσώπου τοῦ Φρυγός βίος καί μῦθοι, μετά τῆς Χρηστοηθείας Ἀντωνίου τοῦ Βυζαντίου, ᾗ προσετέθησαν καί ἄλλα τινά πάνυ ὠφέλιμα. € 200 - 300 € 600
48 ΞΕΝΟΦΩΝ. , Κύρου Παιδεία καί Κύρου Ἀνάβασις. Μεταφρασθεῖσαι εἰς τήν ὁμιλουμένην γλῶσσαν καί διά σημειώσεων ἐξηγηθεῖσαι ὑπό Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, νῦν δέ τό πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσαι δαπάνῃ Ἰωάννου Δούμα, ἵνα διανεμηθῶσι δωρεάν τοῖς Ἑλληνικοῖς σχολείοις. € 120 - 160 € 330
50 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μιχαήλ, ο Σιατιστεύς. , Πρόχειρος καί εὐπόριστος διδάσκαλος, τῶν πρωτοπείρων Ῥωμελιτῶν, τῆς γερμανικῆς γλώσσης, τύποις δέ ἐκδοθέντα, νῦν τό δεύτερον, δι’ ἐξόδων, καί δαπάνης, τοῦ τιμιωτάτου, κ´ χρησιμωτάτου, κυρίου, Γεωργίου Κωνσταντίνου Πέλεγκα, τοῦ ἐκ Καστορίας. € 400 - 600 € 500
52 DAVID, Jules. , Méthode pour étudier la langue grecque moderne. € 150 - 200 € 150
53 SIRINGO, Bernardo. , La Ellenodidascalia del sac. Bernardo Siringo, professore di lettere greche nel Seminario dei Chierici e nel Convitto dei Nobili di Siracusa. € 150 - 200 € 200
55 FAURIEL, Claude. , Chants populaires de la Grèce moderne, avec une traduction française, des éclaircissements et des notes. € 800 - 1.200 € 850
56 ΒΙΔΑΛΗ, Βενετία. , Νέον Ἀλφαβητάριον διά τά ἑλληνόπουλα, μέρος Αον. € 150 - 200 € 200
57 ΒΑΒΟΥΔΗΣ, Ν. Ι. , Τά πατρικά μου παλάτια, ἀναγνωστικόν διά τήν Δ´. τάξιν τοῦ δημοτικοῦ, ἐγκριθέν κατόπιν Διαγωνισμοῦ τοῦ Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἔκδοσις τρίτη, βελτιωμένη. € 150 - 200 € 150
58 Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καί ἀειπαρθένου Μαρίας, νεωστί εἰς τήν τῶν Ρωμαίων ἁπλήν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρά τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ καί ἐπιμελῶς διορθωθέντες. € 100 - 150 € 300
59 Βίβλος προσευκτήριος τοῦ Καίσαρος Ἰωσήφ. € 200 - 300 € 550
60 GESSNER, Salomon. , Ὁ θάνατος τοῦ Ἄβελ, συντεθείς ὑπό τοῦ Γεσσνέρου εἰς πέντε ὠδάς. € 400 - 600 € 400
61 [MORE, Hannah]. , Ὁ ποιμήν τῆς ἐν Σαλισβερίᾳ πεδιάδος. € 150 - 200 € 240
62 [ΚΑΪΡΗΣ, Θεόφιλος]. , Ἐπιτομή τῆς θεοσεβικῆς διδασκαλίας καί ἠθικῆς. € 150 - 200 € 850
63 Ἡ ἡδύφθογγος ἀηδών ἤτοι συλλογή νέων ἀσμάτων μελοποιηθέντων καί τονισθέντων ὑπό τοῦ διδασκ. τῆς ἐξωτ. μουσικ. Δ. Κανόνη Βουλγάρη καί κατ’ ἐπαγγελίαν τοῦ ποιητοῦ ἐπιδιορθωθέντων παρά τοῦ μουσικοδιδασκάλ. Π. Γ. Κηλτζανίδου. € 100 - 150 € 100
64 Hymne delphique à Apollon, (musique antique découverte à Delphes en 1893, pendant les fouilles exécutées par l’Institut Archéologique Français d’Athènes), traduit, complété et arrangé à Athènes par Louis Nicole, exécuté pour la 1ière fois à l’Institut Archéologique Français d’Athènes par M.M. Roque, Rodios, Lascaris et Papageorges. € 200 - 300 € 200
65 ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος. , Διαιτητική ἧς προτέτακται καί ἱστορία συνοπτική περί ἀρχῆς καί προόδου τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, καί τινων περί αὐτήν εὐδοκιμησάντων ἀνδρῶν, ἐκ παλαιῶντε καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, νῦν τό πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ φιλικῇ. € 300 - 400 € 300
66 ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος. , Διαιτητικῆς παραγγέλματα οἷς προτέτακται ἱστορία συνοπτική περί ἀρχῆς καί προόδου τῆς ἰατρικῆς συνερανισθέντα ὑπό τοῦ ἐν ἰατροῖς ἐξοχωτάτου Κωνσταντίνου Μιχαήλ τοῦ ἐκ Καστορίας, ἔκδοσις πρώτη. € 150 - 200 € 300
67 RACIBORSKI, Adam. , Νέον καί ἐντελές ἐγχειρίδιον τῆς ἀκροάσεως καί ἐπικρούσεως, ἤ ἐφαρμογή τῆς ἀκουστικῆς εἰς τήν διάγνωσιν τῶν ἀσθενειῶν, συνταχθέν μέν ὑπό τοῦ ἰατροῦ Ρατσιμπόρσκυ, ἐξελληνισθέν δέ καί ἰδίᾳ δαπάνῃ ἐκδοθέν ὑπό Ἀλεξάνδρου Μ. Βλαστοῦ, ἰατροῦ Χίου. € 100 - 150 € 100
69 MADAI, David Samuel von. , Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων τινῶν εὐδοκίμων τῶν ἐν Ἅλλῃ τῆς Σαξονίας ἐν τῷ Ὀρφανοτροφείῳ διαπωλουμένων οἷς κατά πολλήν πεῖραν οὐ μόνον νόσοι ἀσθενεῖς ἀλλὰ καί ἰσχυραί σύν Θεῷ εὐτυχῶς θεραπεύονται. € 150 - 200 € 190
71 ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής. , Φυσικῆς ἀπάνθισμα διά τούς ἀγχίνους καί φιλομαθεῖς Ἕλληνας, ἐκ τῆς γερμανικῆς καί γαλλικῆς διαλέκτου ἐρρανισθέν παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ, οὗτινος ἀναλώμασιν ἐξεδόθη, πρός ὠφέλειαν τῶν ὁμογενῶν. € 2.000 - 3.000 € 2.800
72 ΣΑΚΚΟΡΡΑΦΟΣ, Μάρκος Δ. , Φυσική ἱστορία, μετά ἀνεκδότων, μέρος Α´ [από τα 2]: Θηλαστικά. € 100 - 150 € 650
73 Χειρόγραφο βυζαντινῆς μουσικῆς. Παπαδική. Θεωρία τῆς Ψαλτικῆς τέχνης. € 5.000 - 7.000 € 5.000
74 Μουσικό ἀνθολόγιο κατά τήν παλαιά μουσική γραφή (Ἀναστάσιμα τροπάρια, Χερουβικά, Πασαπνοάρια, Κοινωνικά καί Πολυέλεοι, Δοξολογίες διαφόρων μελογράφων σέ ὅλους τούς ἤχους). € 5.000 - 7.000 € 5.500
75 Παπαδική, Ἀναστασιματάρια, Κεκραγάρια, Ἑωθινά, Καταβασίες, Χερουβικά, Κοινωνικά. Ὠδὲς τῆς Μ. Ἑβδομάδος. € 5.000 - 7.000 € 5.500
76 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος. , Εἱρμολόγιον συντεθέν κατά τό ὕφος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας παρά τοῦ Λαμπαδαρίου κύρ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου. € 1.000 - 1.500 € 1.500
77 Χειρόγραφο βυζαντινῆς μουσικῆς. Κεκραγάρια, Ἀναστασιματάρια καί Μακαρισμοί. € 1.000 - 1.500 € 1.500
78 Κεκραγάρια, Θεοτοκία, Πολυέλεοι τῶν μελογράφων Χουρμουζίου, Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, Πέτρου Μπερεκέτου, Πέτρου πρωτοψάλτου Βυζαντίου, Γρηγορίου πρωτοψάλτου, Δανιήλ πρωτοψάλτου, Γεωργίου τοῦ Κρητός. € 800 - 1.200 € 1.100
79 ΚΩΝΣΤΑΣ, Απόστολος, π. 1767-1840, ο Χίος. , Στιχηράριον σύντομον τῷ μέλει, περιέχον πάντα τά δοξαστικά τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῶν Δεσποτικῶν καί θεομητορικῶν ἑορτῶν καί τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, μελισθέν μέν παρά Πέτρου λαμπαδαρίου τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, ἐξηγηθέν δέ κατά τήν νέαν μέθοδον τῆς μουσικῆς τέχνης παρά Γρηγορίου λαμπαδαρίου τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. αωιζ΄ [1817]. Μεταγραφέν χειρί ἀποστόλου τοῦ ποτέ ἰωάννου ἱερέως καί νομοφύλακος, κώνστα χίου. € 6.000 - 8.000 € 6.000
80 ΣΙΓΑΛΑΣ, Αντώνιος, εκ Σαντορίνης. , Θεωρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. € 800 - 1.200 € 1.500
81 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος. , Σύντομον Δοξαστάριον μελοποιηθέν παρά τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου κυρίου Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, ἐξηγηθέν δέ κατά νέαν μέθοδον παρά κύρ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, νῦν δέ δεύτερον ἐπιδιορθωθέντος παρά τοῦ μακαρίτου κυρίου Μάρκου τοῦ ποτέ δομεστίκου κατά τήν παράδοσιν τοῦ διδασκάλου του κυρίου Μανουήλ Πρωτοψάλτου. € 1.500 - 2.000 € 2.200
82 Πατερικό. Λόγοι Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἀσκητικά κείμενα σέ ἀρχαιοελληνική καί καθομιλούμενη ἑλληνική γλώσσα. € 8.000 - 12.000 € 8.000
83 ΓΟΡΔΙΟΣ, Αναστάσιος, 1654-1729, Έλληνας λόγιος και άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. , Πραγματεία περί τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀνώνυμοι ἐκκλησιαστικοί ἑορταστικοί λόγοι. € 1.500 - 2.000 € 2.400
84 Συλλογή παροιμιῶν καί φρασάριο κατά ἀλφάβητο. € 4.000 - 6.000 € 5.500
85 Ἰατροσόφιο. € 800 - 1.200 € 1.300
86 ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο εξ Ιωαννίνων, π. 1715 - π. 1795, επίσκοπος Καμπανίας. , [Νομικόν ποιηθέν καί συνταχθέν εἰς ἁπλῆν φράσιν]. € 6.000 - 8.000 € 6.000
87 Πραγματεία περί ἠθικῆς συμπεριφορᾶς τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας. € 2.000 - 3.000 € 4.000
89 Ναυτική πατέντα τῆς Βενετικῆς Πολιτείας. € 1.500 - 2.000 € 1.500
90 Ἀνεπίγραφη ἔκθεση περί Κύπρου στά ἰταλικά. € 15.000 - 20.000 € 18.000
92 Ἔγγραφο τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Σωτήρη Χαραλάμπη καί Ἀνδρέα Μεταξᾶ πρός τόν Διαμαντῆ Ζέρβα, μέ τό ὁποῖο τοῦ γνωστοποιεῖται ὁ προβιβασμός του στόν βαθμό τοῦ στρατηγοῦ. € 500 - 700 € 500
93 HUMBOLDT, Alexander von, 1769-1859, Γερμανός γεωγράφος, φυσιοδίφης και εξερευνητής, πρωτοπόρος σε διάφορους τομείς της επιστήμης, πατέρας της οικολογίας. , ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ — Αὐτόγραφη ἐπιστολή στά γαλλικά σέ γ´ πρόσωπο πρός τή Madame de Dalmatie [σύζυγο τοῦ φιλέλληνα στρατάρχη Soult]. € 1.500 - 2.000 € 1.900
94 STAЁL, Auguste-Louis de, 1790-1827, συγγραφέας και φιλέλληνας, γιος της Madame de Staël. , Δύο αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («A. Staël») πρός τόν βιολονίστα [Alexandre-Jean] Boucher. € 2.600 - 3.500 € 3.800
95 Μυστική ἐγκύκλιος τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια «Πρός τούς κατά τό Αἰγαῖον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καί τούς Ἀρχηγούς τῶν κατά τήν Ξηράν καί Θάλασσαν Δυνάμεων». € 1.500 - 2.000 € 1.600
96 BORY DE SAINT-VINCENT, Jean-Baptiste, 1778-1846, Γάλλος φυσιοδίφης, αξιωματικός, πολιτικός και φιλέλληνας, επικεφαλής της Expédition Scientifique de Morée. , Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Bory de St. Vincent») πρός τόν γεωγράφο, γεωλόγο καί φυσιοδίφη Jean Jacques Nicolas Huot. € 2.000 - 3.000 € 3.300
99 ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος. , Διάταγμα μέ τήν ὑπογραφή του («Ὄθων») πρός τήν Γραμματεία τῶν Ἐξωτερικῶν. € 350 - 450 € 650
100 ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος. , Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Ὄθων») τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τῶν Ἱπποτῶν στόν Σπυρίδωνα Καραϊσκάκη γιά τήν πάταξη τῆς ληστείας. € 400 - 600 € 400
101 ΑΜΑΛΙΑ, 1818-1875, Βασίλισσα της Ελλάδος. , Ἀπονομή διπλώματος μέ τήν ὑπογραφή της («Ἀμαλία»), μέ τό ὁποίο ἐπικυρώνει τόν ἀπό 18 Σεπτεμβρίου 1854 προβιβασμό τοῦ Σπυρίδωνα Καραϊσκάκη σέ Ὑπολοχαγό τοῦ Πεζικοῦ. € 400 - 600 € 400
102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΛΓΑ — Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος») τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος στόν Στέφανο Στρέιτ γιά τήν «μακράν καί εὐδόκιμον αὐτοῦ δικαστικήν ὑπηρεσίαν». € 300 - 400 € 300
104 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, Παύλος, 1855-1935, ναύαρχος, πρόεδρος της Δημοκρατίας. , Ἔγγραφο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπείας ὑπέρ τῆς κατασκευῆς τῆς ναυαρχίδος Κωνσταντίνου Βασιλέως μέ τήν ὑπογραφή του («Π. Κουντουριώτης»), πρός τόν Δημήτριο Καμπούρογλου, μέ τήν ὁποία τοῦ ἀνακοινώνει τήν ἐκλογή του ὡς μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς. € 200 - 300 € 220
106 Μενού γεύματος στό «Chateau de Madrid» μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. € 150 - 200 € 150
107 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος, 1864-1936, πρωθυπουργός. , Αὐτόγραφη ἐπιστολή στά γαλλικά μέ τήν ὑπογραφή του («E. K. Vénisélos») πρός τόν συγγραφέα καί κριτικό λογοτεχνίας Alfred Poizat, μέ τήν ὁποία τόν ἐνημερώνει ὅτι δέν εἶναι πλέον σέ θέση νά προσεγγίσει τόν Β. Ζαχάρωφ, καί τοῦ εὔχεται ἐπιτυχία στήν ὑποψηφιότητα ἐκλογῆς του στή Γαλλική Ἀκαδημία. € 150 - 200 € 200
110 Καραμανλίδικο χειρόγραφο μέ τετράστιχα ποιήματα. € 300 - 400 € 380
111 Ἀρχείο Νίκου & Ἀριάδνης ΒΕΛΜΟΥ — Σχέδια, ἀλληλογραφία, κείμενα, ἔντυπα, φωτογραφίες, ὑλικό ἐκθέσεων καί ἐκδόσεων. € 50.000 - 70.000 € 50.000
112 ΒΕΝΕΖΗΣ, Ηλίας, 1904-1973, πεζογράφος. , Αὐτόγραφη μετάφραση τῆς ἐξιστόρησης τοῦ Pierre Amandry σχετικά μέ μιά πολύνεκρη μάχη μεταξύ Γερμανῶν, Ἰταλῶν καί ἀνταρτῶν στήν περιοχή τῶν Δελφῶν τό 1943, πού δημοσιεύθηκε στή «Νέα Ἑστία» μέ τίτλο: «Ἡ μάχη τῆς ἐλευθερίας μέσα στά ἐρείπια τῶν Δελφῶν». € 800 - 1.200 € 850
117 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος και ποιητής. , Δέκα αὐτόγραφα σημειώματα, 5 μέ τήν ὑπογραφή του («Ν. Καζαντζάκης») καί 5 ὑπογεγραμμένα μέ ἀρχικό («Ν») πρός τόν Αἰμίλιο Χουρμούζιο (9) και τή σύζυγό του, Μαρίκα Χουρμούζιου (1). € 800 - 1.200 € 1.700
118 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, αγιογράφος και λογοτέχνης. , Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου του «Ἡ Ἁγιασμένη Ἑλλάδα». € 800 - 1.200 € 1.500
119 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, αγιογράφος και λογοτέχνης. , Αὐτόγραφο τοῦ ἄρθρου του «Ἀπέθανεν ὁ ἄνθρωπος ἤ Ἡ ἀφηρημένη τέχνη». € 300 - 400 € 300
121 ΜΥΡΑΤ, Δημήτρης, 1908-1991, ηθοποιός, σκηνοθέτης και θιασάρχης. , Αὐτόγραφο τοῦ κειμένου του «Περισσότερο ἀπό ἔγκλημα» σχετικά μέ τή δολοφονία τῆς ἠθοποιοῦ Ἐλένης Παπαδάκη στά Δεκεμβριανά. € 400 - 600 € 1.100
122 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγόριος, 1867-1951, συγγραφέας. , Δύο αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Γ. Ξενόπουλος»), ἡ πρώτη πρός τόν ἠθοποιό Μάριο Παλαιολόγο καί ἡ δεύτερη πρός τή σύζυγό του, ἠθοποιό καί θιασάρχη Ἠώ Παλαιολόγου. € 150 - 200 € 400
124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Μίλτης, 1911-1999, φιλόλογος, δημοσιογράφος, ζωγράφος και σκιτσογράφος. , Δεκατέσσερα αὐτόγραφα ἄρθρων του σχετικῶν μέ προσωπικότητες τῆς Λέσβου, ἑπτά ὑπογεγραμμένα μέ ἀρχικά («Μ. Χ. Π.» καί «Μ. Π.») καί τρία ὁλογράφως («Μίλτης Χ. Παρασκευαΐδης» καί «Μίλτης Παρασκευαΐδης»). € 150 - 200 € 150
125 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος, 1900-1971, ποιητής. , Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Μπαλλάντα στήν ἀγκαλιά της». € 2.000 - 3.000 € 2.000
126 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Άγγελος, 1884-1951, ποιητής. , ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ — Αὐτόγραφο ἀπόσπασμα τοῦ ποιήματός του «Πάσχα τῶν Ἑλλήνων, ΙΙ. Ὁ Ὕμνος στήν Ἑλένη», [στ. 9-108]. € 1.000 - 1.500 € 1.000
129 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Άγγελος, 1884-1951, ποιητής. , Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Γιά τούς ἀδελφούς μου στρατιώτες τοῦ μετώπου». € 800 - 1.200 € 1.300
130 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Διδώ, 1909-2004, συγγραφέας και δημοσιογράφος. , Ὀκτώ αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή της («Διδώ», «ἡ Διδώ σου» καί «Ἀπ’ τή Διδώ σου») πρός τήν ἀδελφική της φίλη, γλύπτρια καί κεραμίστρια, Φρόσω Εὐθυμιάδη-Μενεγάκη. € 300 - 400 € 300
131 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος, 1906-1994, ζωγράφος, ακαδημαϊκός και συγγραφέας. , Αὐτόγραφο τοῦ δοκιμίου του «Σκέψεις ἀπάνω σέ μερικά κείμενα γιά τήν ἰνδική τέχνη». € 800 - 1.200 € 1.200
132 MÉNARD, René και Claude SAUVAGEOT. , Vie privée des anciens [—Les peuples dans l’antiquité, —La famille dans l’antiquité, —Le travail dans l’antiquité, —Les institutions de l’antiquité], nouvelle édition publiée par Édouard Rouveyre. € 150 - 200 € 150
134 ΣΤΑΝΟΣ, Ιωάννης, μεταφραστής. , Βίβλος χρονική περιέχουσα τήν ἱστορίαν τῆς Βυζαντίδος μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ εἰς τό κοινόν ἡμέτερον ἰδίωμα, νῦν δέ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, καί ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα παρά τοῦ ἐν ἱερεύσι κυρίου κυρίου Ἀγαπίου Λοβέρδου. € 100 - 150 € 220
136 LAVARDIN, Jacques de. , Histoire de Georges Castriot, surnommé Scanderbeg, roy d’Albanie. Contenant ses illustres faicts d’armes, & memorables victoires à l’encontre des Turcs, pour la foy de Jesus Christ. € 400 - 600 € 600
138 [GONCHI, Eliranio]. , Campidoglio aperto a’trionfi de Veneti Patritij vittoriosi di S. Maura, e Prevesa, con l’aggionta d’altri progressi della Serenissima Republica nella Morea. € 300 - 400 € 750
139 ZALLONY, Marc-Philippe. , Traité sur les princes de la Valachie et de la Moldavie, sortis de Constantinople, connus sous le nom: Fanariotes, ou exposé de leur influence dans l’empire ottoman contre les Grecs, et du danger de les admettre dans la direction des affaires de la Grèce régénérée. € 300 - 400 € 300
140 Αἰκατερίνα Β´, ἤτοι ἱστορία συνοπτική τοῦ Ῥωσσικοῦ Βασιλείου ἀπ’ ἀρχῆς αὐτοῦ ἄχρι τοῦ παρόντος ἔτους, ὁμοῦ καί περιγραφή τῆς Ταυρικῆς Χερσονήσου καί τῆς πόλεως Χερσόνης, μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς γερμανικῆς εἰς τήν ἁπλῆν τῶν Γραικῶν διάλεκτον. € 300 - 400 € 500
141 Καισαροβασιλικόν προνόμιον, χαρισθέν παρά τοῦ Κραταιοτάτου Καίσαρος τῶν Ρωμάνων Ἰωσήφ τοῦ Δευτέρου εἰς τούς ἐν τῇ καθεδραλικῇ πόλει Βιέννῃ πραγματευομένους μή οὐνίτας Ῥωμαίους, τούς ὑποκειμένους τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας, διά τήν ἐκκλησίαν, ἤγουν καπέλλαν, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁποῦ εὑρίσκεται εἰς τό Στάϋερ Χόφ. € 800 - 1.200 € 950
142 ΑΝΘΙΜΟΣ, πατριάρχης Ιεροσολύμων. , Διδασκαλία πατρική, συντεθεῖσα παρά τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ κύρ Ἀνθίμου εἰς ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν νῦν πρῶτον τυπωθεῖσα δι’ ἰδίας δαπάνης τοῦ Παναγίου Τάφου. € 1.000 - 1.500 € 2.000
143 [ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος]. , Ἀδελφική διδασκαλία πρός τούς εὑρισκομένους κατά πάσαν τήν ὠθωμανικήν ἐπικράτειαν Γραικούς, εἰς ἀντίῤῥησιν κατά τῆς ψευδωνύμως ἐν ὀνόματι τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἐκδοθείσης ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατρικῆς Διδασκαλίας. € 800 - 1.200 € 2.000
144 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ιωάννης — Rapport présenté a sa majesté l’empereur Alexandre, par S. Ex. Mr. le comte de Capo-D’Istria, sur les établissemens de M. de Fellenberg à Hofwyl, en octobre 1814. € 300 - 400 € 300
145 De BOSSET, Charles Philippe. , Parga and the Ionian Islands, comprehending a refutation of the mis-statements of the Quarterly Review and of Lieut.-Gen. Sir Thomas Maitland on the subject, with a report of the trial between that officer and the author. € 300 - 400 € 350
146 [ΠΑΧΗΣ, Θωμάς]. , Rapsodie popolari de’ Suliotti, tradotte dal greco ed annotate. € 150 - 200 € 260
147 GENOUDE, Eugène de. , Considérations sur les Grecs et les Turcs suivies de mélanges religieux, politiques et littéraires. € 150 - 200 € 160
148 BARGINET, Alexandre. , Dieu le veut! Considérations politiques et religieuses sur l’émancipation des Grecs. € 150 - 200 € 150
149 ΣΟΥΤΣΟΣ, Αλέξανδρος. , Histoire de la révolution grecque, par M. Alexandre Soutzo, témoin oculaire d’une grande partie des faits qu’il expose. € 200 - 300 € 300
151 ΥΔΡΑ. Τῇ 10 Μαΐου 1821. Ὅποιος πολεμᾷ διά τήν πίστιν καί διά τήν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος καί τοῦ γένους, αὐτός θέλει λάβει ἀπό τόν θεόν αἰώνιον δόξαν, καί ἀμαράντινον στέφανον· εἶναι ὅμως δίκαιον καί ἐδώ εἰς τόν κόσμον νά τιμᾶται καί νά ἀντιπληρόνεται... [τελειώνει στην α´ στήλη:] Οἱ ἀνώτεροι νόμοι ἔχουν νά περάσουν εἰς τόν κώδικα τῆς πατρίδος. Υδρα τῇ 16 Μαΐου 1821. Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Υδρας. (Τ. Σ.) Γ. ΤΡΙΠΠΟΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ. € 150 - 200 € 400
152 LEAKE, William Martin. , An historical outline of the greek revolution with a few remarks on the present state of affairs in the country [στη σ. v:] Preface to the second edition. € 300 - 400 € 650
153 ΦΙΛΗΜΩΝ, Ιωάννης. , Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. € 150 - 200 € 280
154 DELAVIGNE, Casimir. , Nouvelles Messéniennes. € 150 - 200 € 160
155 ERSKINE, Thomas. , A letter to the Earl of Liverpool, on the subject of the Greeks. € 200 - 300 € 500
157 VOUTIER, Olivier. , Lettres sur la Grèce, notes et chants populaires extraits du portefeuille du colonel Voutier. Au profit des Grecs. € 240 - 350 € 240
158 Memorial of a committee appointed at a public meeting of the citizens of New York, to take into consideration the situation of the Greeks, [πάνω:] 18th Congress, 1st Session. [13]. € 400 - 600 € 1.000
159 Address of the Committee appointed at a public meeting held in Boston, December 19, 1823, for the relief of the Greeks, to their fellow citizens. € 150 - 200 € 350
160 LEMBERT, Abraham. , Der Kampf der Hellenen. Lied nach der Weise: Der Krieger zieh’t zum blut’gen Kampf hinaus. Von Lembert, Kön. Baier. Notär in Neustadt. € 300 - 400 € 400
161 LEMBERT, Abraham. , Ipsara, oder der vierte Feldzug der Hellenen, von Lembert, Königl. Baier. Notär zu Neustadt, im Rhein Kreise. € 300 - 400 € 1.100
162 GUIRAUD, Alexandre. , Chants hellènes, Byron – Ipsara. [στη σ. 2:] Vendus pour la délivrance de deux jeunes grecs prisonniers. € 200 - 300 € 200
163 MASSAS, Charles. , Le siége de Lyon, poëme, suivi d’odes sur la Grèce, dythirambes et poésies diverses. € 150 - 200 € 240
164 GAUTIER, J. E. , Ipsara, chant elégiaque. € 100 - 150 € 550
165 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ — Ἀνέκδοτος ἐπιστολή τοῦ Κυβερνήτου, [πάνω:] Ναυτικόν Ἀπομαχικόν Ταμεῖον. Μουσεῖον Ἱστορικόν. € 150 - 200 € 160
166 ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. , Ὕμνος(a) εἰς τήν ἐλευθερίαν, ἔγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος, τόν Μάϊον μῆνα 1823. Inno alla libertà, Dionisio Solomòs da Zacinto scrisse, il mese di Maggio 1823, volgarizzato in prosa italiana da G. Grassetti, Prof. di Lettere Italiane e Latine in Zante. Edizione III. € 3.000 - 4.000 € 6.000
167 ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ — , Ἀρ. 1185) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αἱ παροῦσαι χαρμόσυναι ἡμέραι ἔγιναν διά ὅλους ἡμᾶς ἡμέραι πένθους. Ο Λόρδ Νόελ Βυρών ἀπέρασε σήμερον εἰς τήν ἄλλην ζωήν, περί τάς ἕνδεκα ὥρας τό ἑσπέρας [διορθωμένο με το χέρι: «τ[ήν] ἑσπέρα[ν]»] μετά μίαν ἀσθένειαν φλογιστικοῦ ῥευματικοῦ πυρετοῦ 10 ἡμερῶν. Καί πρίν ἀκόμη χωρισθῇ ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, ἡ κοινή κατήφεια ἔλεγεν ὅσην θλίψιν ᾐσθάνετο ἡ καρδία ὅλων, καί ὅλοι μικροί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, νικημένοι ἀπό τήν θλίψιν, ἐλησμονήσατε τό Πάσχα. Ἡ στέρησις αὐτοῦ τοῦ Λαμπροῦ ὑποκειμένου εἶναι βέβαια πολλά αἰσθαντική δι’ ὅλην τήν Ἑλλάδα, ἀλλά εἶναι πολύ περισότερον ἀξιοθρήνητος διά αὐτήν τήν Πόλιν, τήν ὁποίαν ἠγάπησε διαφερόντως, καί εἰς αὐτήν ἐπολιτογράφη, καί ἀπόφασιν σταθεράν εἶχεν ἄν τό ἔφερεν ἡ περίστασις νά γενῇ καί προσωπικῶς συμμέτοχος τῶν κινδύνων της. [...] Διατάττεται, ά.) Αὔριον, μόλις ἀνατείλῃ ὁ Ἥλιος, νά πέσουν ἀπό τό μεγάλον κανονοστάσιον τοῦ τείχους αὐτῆς τῆς Πόλεως 37 Κανονιαῖς (μία τό κάθε λεπτόν), κατά τόν ἀριθμόν τῶν χρόνων τῆς ζωῆς τοῦ ἀποθανόντος. ... [τελειώνει:] δ´.) Νά γενῇ 21 ημέρας Γενική πενθιφορία. ε´.) Νά γένουν ἐπικήδειοι δεήσεις εἰς ὅλας τάς ἐκκλησίας. Ἐν Μεσολογγίῳ την 7 Ἀπριλλίου 1824. Τ. Σ. Α. Μαυροκορδάτος. Ὁ Γραμματεύς Γεώργιος Πραΐδης. [κάτω:] Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως. € 3.000 - 4.000 € 7.500
169 CHATEAUBRIAND, F. A. , Note sur la Grèce, nouvelle édition, augmentée d’un avant-propos. € 260 - 350 € 260
170 SALVO, Marquis de. , Lord Byron en Italie et en Grèce, ou Aperçu de sa vie et de ses ouvrages d’après des sources authentiques, accompagné de pièces inédites, et d’un tableau littéraire et politique de ces deux contrées. € 300 - 400 € 380
171 L'Ipsariote, ou La Grèce vengée. € 200 - 300 € 650
172 COLLEGNO, Giacinto. , Diario dell’assedio di Navarino, memorie di Giacinto Collegno, precedute da un ricordo biografico dell’autore scritto da Massimo d’Azeglio. € 100 - 150 € 200
174 COCHRANE, Thomas Barnes, 11th Earl of Dundonald, και H. R. Fox BOURNE. , The life of Thomas, Lord Cochrane, tenth Earl of Dundonald, G.C.B., completing “The Autobiography of a Seaman”. € 100 - 150 € 110
177 Report of the evidence and reasons of the award between Johannis Orlandos & Andreas Luriottis, Greek Deputies, of the one part, and Le Roy, Bayard & Co., and G. G. & S. Howland, of the other part. € 150 - 200 € 150
178 BIGNON, L. P. Ι. , Τά μυστικοσυμβούλια καί οἱ λαοί, ἀπό τά 1815 ἕως σήμερον, παρά τοῦ κυρίου Μπινιών, τρίτη ἔκδοσις ἀναθεωρηθεῖσα ἐπιδιορθωθεῖσα καί αὐξηθεῖσα ἐν Παρισίοις κατά μῆνα Ἀπρίλλιον 1823, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὁμοῦ μέ τό περί τῆς Ἑλλάδος ὑπόμνημα τοῦ κυρίου Σχιατωβριάν παρά τοῦ Ν. Σπηλιάδου καί ἐκδοθέν κατά μῆνα Φεβρουάριον 1826. € 120 - 160 € 200
179 CROCHOT, L. , Recherches sur le bonheur de l’homme dans l’ordre physique, moral et social, vendu au profit des Grecs. € 150 - 200 € 280
180 [MASSAS, Charles]. , Poésies lyriques sur la guerre et l’affranchissement de la Grèce, suivies du prospectus d’un poëme héroïque sur la gloire des armées françaises. € 100 - 150 € 300
182 ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος. , Βίος Ἀδαμαντίου Κοραῆ, συγγραφείς παρά τοῦ ἰδίου, εἰς τόν ὁποῖον ἐπροστέθη ἡ εἰκών καί τό πανομοιότυπον τῆς ὑπ’ αὐτοῦ συντεθείσης ἐπιταφίου ἐπιγραφῆς, φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν ὁμογενῶν. € 100 - 150 € 260
183 ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρός τούς Ἕλληνας. ΕΛΛΗΝΕΣ! ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ἀπό τήν ἐμπιστοσύνην τῶν ἐνδόξων καί μεγαλοψύχων Μεσιτῶν, διά τῆς κραταιᾶς βοηθείας τῶν ὁποίων ἀποπερατώσατε ἐνδόξως τόν τῆς καταστροφῆς πόλεμον τόν ὑπέρ τό δέον παρεκτανθέντα, προσκεκλημένος προσέτι καί ἀπό τήν ἰδίαν σας ἐλευθέραν ἐκλογήν, ἀναβαίνω εἰς τόν θρόνον τῆς Ἑλλάδος, διά νά ἐκπληρώσω ὅσας ὑποχρεώσεις ἀνέλαβα δεχθείς τό προσφερθέν μοι Βασιλικόν στέμμα, τόσον πρός ἐσᾶς, ὅσον καί πρός τάς μεσιτευούσας Μεγάλας Δυνάμεις... [τελειώνει:] Εἴθε ἡ θεία πρόνοια νά εὐλογήσῃ τούς κοινούς ἡμῶν ἀγῶνας, καί νά εὐδοκήσῃ νά ἐπανακμάσῃ λαμπρότερον ὁ ὡραῖος οὗτος τόπος, ὅστις καλύπτει τήν κόνιν τῶν μεγίστων ἀνδρῶν καί τῶν μεγίστων πολιτῶν, τῶν ὁποίων οἱ ἀρχαῖοι χρόνοι ἀποτελοῦσι μίαν τῶν ὡραιοτέρων ἐποχῶν τῆς ἱστορίας, καί τοῦ ὁποίου τόπου οἱ κάτοικοι εἰς τούς τελευταίους καιρούς ἀπέδειξαν εἰς τούς συγχρόνους των ὅτι ὁ ἡρωϊσμός καί τό εὐγενές φρόνημα τῶν ἀθανάτων προγόνων των δέν ἀπεσβέσθησαν ἀπό τάς καρδίας των. Ἐξεδόθη ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 25 Ἰανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1833. Ἐν ὀνόματι ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, Ἡ Ἀντιβασιλεία, Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ. Ὅτι πιστή μετάφρασις, Ὁ ἐπί τῶν Ἐξωτερ. καί τοῦ Ἐμπορ. Ναυτικ. Γραμματεύς Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. € 1.000 - 1.500 € 1.000
184 FINLAY, George. , The Hellenic Kingdom and the Greek Nation. € 300 - 400 € 700
185 PARISH, Henry Headley. , The diplomatic history of the monarchy of Greece, from the year 1830. € 200 - 300 € 200
187 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ. 1. ΤΗΝ 1 Ἰανουαρίου αἱ Α Α. Μ Μ. ὁ Βασιλεύς καί ἡ Βασίλισα θέλουν ὑπάγει κατά τήν 10 ὥραν Π. Μ. εἰς τόν ναόν τῆς Ἁγ. Εἰρήνης διά νά ἀκούσωσι τήν ἱεράν δοξολογίαν, εἰς τόν ὁποῖον θέλουν παρευρεθῇ οἱ Βουλευταί, οἱ Γερουσιασταί καί ὅλοι οἱ πολιτικοί καί στρατιωτικοί ὑπάλληλοι... [τελειώνει:] Ἐν Ἀθήναις, τῇ 28 Δεκεμβρίου 1846. Καθ’ ὑψηλήν Βασιλικήν διαταγήν Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ. [κάτω:] ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ Ἀριθ. 215. € 150 - 200 € 150
188 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ Α. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ. 1. ΤΗΝ 9 (21) Δεκεμβρίου, ὡς ἡμέραν τῶν Γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης, αἱ Α Α. Μ Μ. ὁ Βασιλεύς καί ἡ Βασίλισσα θέλουν ὑπάγει κατά τήν 10 ὥραν Π. Μ. εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγ. Εἰρήνης διά νά ἀκούσωσι τήν ἱεράν δοξολογίαν, εἰς τόν ὁποῖον θέλουν παρευρεθῆ οἱ Βουλευταί καί Γερουσιασταί καί ὅλοι οἱ πολιτικοί καί στρατιωτικοί ὑπάλληλοι... [τελειώνει:] Ἐν Ἀθήναις, τήν (6) 18 Δεκεμβρίου 1846. Καθ’ ὑψηλήν Βασιλικήν διαταγήν Α. Γ. ΚΡΙΕΖΗΣ. [κάτω:] ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ Ἀριθ. 215. € 150 - 200 € 150
189 HECQUARD, Hyacinthe. , Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie. € 120 - 160 € 120
190 ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χορηγεῖ εἰς τόν ἐν ... Κύριον ... τό παρόν δίπλωμα καί κατά τά ἄρθρα 5, 6, 7 τοῦ ὀργανισμοῦ αὐτῆς ἀναγνωρίζει αὐτόν... Ἡ Πρόεδρος. Ὁ Γραμματεύς. Ὁ Ἔφορος. € 400 - 600 € 700
191 ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΛΓΑ — ΙΩΑΝΝΟΥ, Φίλιππος. , Γαμήλιος ὠιδή εἰς τούς αἰσίους γάμους τοῦ μεγαλειοτάτου βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Γεωργίου τοῦ Α´, καί τῆς μεγάλης τῆς Ρωσσίας δουκίσσης Ὄλγας Κωνσταντινίδος, ποιηθείσα δωριστί ἐν μέτρῳ σαπφικῷ ἑνδεκα συλλάβῳ. € 300 - 400 € 300
192 [ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Φίλιππος και Ιωάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ]. , Ἄλμπουμ μέ φωτογραφίες τῶν λιθογραφιῶν τοῦ λευκώματος τοῦ Peter von Hess. € 400 - 600 € 850
194 MENU. DINER du 3/15 Decembre 1886. Consommé à la royale. orge [—] Scherry Solera, Poissons Sce Ravigote verte [—] Marcobrunner, ...[τελειώνει:] Café, Cognac. Peppermint et Chartrence. € 100 - 150 € 500
195 Ἑστία. Πανηγυρικόν τεῦχος ἐπί τῇ εἰκοσιπενταετηρίδι τῆς βασιλείας Γεωργίου, 1863-1888. € 150 - 200 € 200
196 CAFIERO, Ferdinando. , Alla guerra Greco-Turca del 1897, impressioni di un filellenico. € 100 - 150 € 100
197 ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Ιωσήφ. , [Τά] Ὀλύμπια, ἐμβατήριον διά κλειδοκύμβαλον. € 200 - 300 € 260
198 ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Σπυρίδων. , Marche des Jeux Olympiques, 1896. Pour piano, Op. 52 par Sp. Kaissaris, chef de musique militaire. € 200 - 300 € 400
199 Ἀναμνηστικόν λεύκωμα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1896. Καλλιτεχνικαί εἰκόνες ἀρχαίων καί νέων μνημείων Ἀθηνῶν, ἐπιμελείᾳ Ν. Νάτση, ἐκδότης Δημ. Γ. Μάγειρος. € 600 - 800 € 850
201 Internationale Olympische Spiele in Athen, 22. April — 2. Mai 1906, Règlements (Kampfbestimmungen), Athletische Spiele, Wetturnen, Fechten, Fussball, Lawn tennis, Schwimmen, Rudern, Radfahren, [πάνω:] Königreich Griechenland. Komitee für die Olympischen Spiele in Athen. € 260 - 350 € 330
205 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ὁ Γερμανικός Στρατός ἔπραξε τό πᾶν, ὡς Δύναμις Κατοχῆς ἀπό τοῦ 1941, διά νά ἐξασφαλίσῃ εἰς τάς Ἀθήνας ἡσυχίαν καί τάξιν, νά συγκρατήσῃ τήν οἰκονομικήν ζωήν εἰς ἐπίπεδα κατά τό δυνατόν κανονικά καί νά καταστήσῃ εἰς πάντα Ἕλληνα δυνατήν μίαν ὑποφερτήν υπαρθιν [sic] παρά τόν πόλεμον. Τόν τεελυταῖον [sic] καιρόν ὅμως πολλαπλασιάζονται αἱ περιπτώσεις, καθ’ ἅς ἀναρχικοί ταραχοποιοί προκαλοῦν σημαντικάς διαταραχάς εἰς τόν δημόσιον βίον. [...] Ὁ Γερμανικός Στρατός ἀπεφάσισεν, ὅπως ἀμέσως καί μέ ὅλα τά εἰς τήν διάθεσίν του ὑπάρχοντα μέσα, παρέμβῃ μέ πᾶσαν δριμύτητα καί ἀνενδοιάστως ἐναντίον διαταραχῶν τῆς τάξεως. Τό ἀθῶον αἷμα, τό ὁποῖον θά ρεύσῃ κατά τήν διάρκειαν τοιούτων ἐνεργειῶν, θά βαρύνῃ ἀποκλειστικῶς τούς ὑποκινητάς τῶν ταραχῶν... [τελειώνει:] Ἐν περιπτώσει μή συμμορφώσεως μέ τήν παροῦσαν προειδοποίησιν, ὁ Γερμανικός Στρατός εἶνε ὑποχρεωμένος νά μεταχειρισθῇ τήν Ἑλλάδα ὡς ἐχθρικήν χώραν μέ ὅλας τάς συνεπείας. € 100 - 150 € 550
206 ΤΡΑΥΛΟΣ, Γιώργος. , «Ὁλοκαυτώματα». Ἀπό τά τριάντα χρόνια τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας, 1921-1951, τόμος πρῶτος: Κέρκυρα – Πάτρα – Πειραιεύς, [— δεύτερος: Ἀθήναι]. € 100 - 150 € 150
208 JURIEN DE LA GRAVIÈRE, J. P. E. , Ἱστορία τοῦ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῶν Ἑλλήνων ἀγῶνος, κυρίως τοῦ ναυτικοῦ, μετάφρασις Κωνσταντίνου Ν. Ράδου. € 100 - 150 € 100
211 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Β. , [Στρατιωτική γεωγραφία τῆς εὐρωπαϊκής Τουρκίας καί ἰδίως τῶν ὁμόρων τῆς Ἑλλάδος ἐπαρχιῶν, ἤτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ἠπείρου καί Ἀλβανίας, συντεταγμένη ἐπί τῇ βάσει περιηγήσεων καί διαφόρων ἄλλων πληροφοριῶν]. € 500 - 700 € 700
213 Raccolta di risoluzioni del primo Parlamento degli Stati Uniti Jonj sotto la Costituzione del 1817, dalla sua prima Sessione sino al termine della quinta. € 100 - 150 € 170
214 CUSANI, Francesco. , La Dalmazia, le Isole Jonie e la Grecia (visitate nel 1840), memorie storico-statistiche. € 150 - 200 € 150
215 [ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος]. , Varietà letterarie. € 300 - 400 € 300
216 GARDNER, John Dunn. , The Ionian Islands in relation to Greece, with suggestions for advancing our trade with the Turkish countries of the Adriatic, and the Danube. € 150 - 200 € 260
218 Ὁ λαός πανηγυρίζων τήν νίκην του κατά τήν 9 Μαΐου 1879, ἡμέραν τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν τοῦ Δήμου Ζακυνθίων. Ἀνθοστόλιστος Πατρίς μου, ἀφ’ τόν Πλάστη εὐλογημένη, ἡ τιμή σου εἶναι τιμή μου, ὦ Πατρίς μου τιμημένη! Λαός εἶμαι γέννημά σου, καί ψυχή σοῦ εἶν’ ἡ ψυχή μου, τ’ ὄνομά σου καύχημά μου, καί φωνή σου ἡ θέλησί μου... [τελειώνει:] Ἐν Ζακύνθῳ, τῇ 9 Μαΐου 1879. Στυλιανός Α. Φώτης. Τύποις ὁ «Ζάκυνθος» Μ. Βούλτσου. € 100 - 150 € 100
221 Ὁ ἐξοχώτατος Γγενεράλης μαγιόρΚαβαλιερ Βοροσδήν, Κομαντάτες ὅλης τῆς Ἀρμάδας τούτων των Νησίων καί τά ἐξ. Τό ἠντερέσσε, καί τήν ἁγάπην, ὁποῦ ζωντανῶς ἀκούη ἡ καρδία μου διά τό ὤφελος τοῦτων τῶν Λαῶν, σκεπασμένων ἀπό τήν ὑψηλοτάτην προστασίαν τοῦ ἐλεήμονητάτου Αὐτοκρατοράμού, μέ ἔκαμε νά ἐδεχθώ τήν φροντίδα, ὁποῦ ἐτοῦτου τό εὐλαβέστατο Σενάτο ἔλαβε τήν εὐχαρίστησι νά μοῦ τήν δώση ἐπάνω μου διά νά σᾶς συστήσω ἕνα σύστημα τῆς Πολιτζίας... [τελειώνει:] Ἐδόθη 21 Δεκεμβρίου 1799, Ὑπογραμμένος Γγενεράλης Μαγιόρ Βοροσδήν. € 200 - 300 € 200
222 Uffizio fatto a sua Eccellenza il Sig. Conte Spiridion Georgio Teotochi, Presidente del Senato della Repubblica delle Sette Isole Unite dal Nobile Prestantissimo Senatore Sig. Dot. Gio. Francesco Zulatti a nome del Senato... [τελειώνει:] Corfu li 9 Ottobre 1800. € 150 - 200 € 150
223 L’Eccelentissimo Principe e Preside del Senato fa pubblicamente intendere, e sapere quanto siegue. Felice, e glorioso è stato il regresso degli Ambasciadori della costituita dalla magnanimità dei due Augusti Sovrani Repubblica delle Sette Isole Federate Conte e Cavaliere Niccolò Gradenigo Sicuro Nobile del Zante, Conte e Cavaliere Anton Maria Capodistria Nobile di Corfù, e Teodoro Sicuro Nobile pur del Zante... [τελειώνει:] Dal Senato in Corfu li 26. Decembre 1800. S. V. Spiridion Giorgio Teotochi Princ. Pres. Alvise Corner Segret. del Senato in Settim. [κάτω:] Nella Stamperia di Corfù l’anno 1800. € 200 - 300 € 2.200
224 ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ, Κωνσταντίνος. , Das Achilles-Schloss auf Corfu. € 100 - 150 € 140
226 ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αναστάσιος. , Περί τῆς νῆσου Πέτσας ἤ Σπετσῶν. € 100 - 150 € 220
229 ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π. , The massacres of Chios, described in contemporary diplomatic reports. € 150 - 200 € 160
231 ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π. , The costumes of Chios, their development from the XVth to the XXth century. € 150 - 200 € 240
233 Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ἐφημερίς τῆς Γενικῆς Διοικήσεως Δωδεκανήσου. € 400 - 600 € 1.000
234 ΨΙΛΑΚΗΣ, Βασίλειος. , Ἱστορία τῆς Κρήτης, ἀπό τῆς ἀπωτάτης ἀρχαιότητος μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων. € 100 - 150 € 110
235 Εἰκονογραφημένον λεύκωμα Μακεδονίας-Θράκης 1929. € 100 - 150 € 100
238 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ – Χαζινέϊ Ἀράϊ Μουστακημέϊ Μεσιχιέ, (Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας), Γιάνι Σσεραίτ βέ ἀκαΐδ, βέ ἐσάση Μεζχέπι Ἰησεβεγιέ δαΐρ ναδίρ-ουλ- ἐμσάλ πίρ κιτάπ-η μουστετάπ ὀλούπ, οὔτζ Δζιλδέ μουνκασήμ βέ τάππ-ου τεμσίλ ὀληνμήσδηρ. € 150 - 200 € 220
239 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ἄχτι Τζετίτ Καινή Διαθήκη, γιάνι Ραππιμίζ βέ χελαστζημήζ Ἰησοῦς Χριστοσούν γενί βασιετί κί Ἰντζίλι Σερίφ, Ρεσουλλαρήν ἀμελλερί βέ μεκτουπλαρή, χέμ Ἀποκάλυψις τίρ. Ἀτζήκ Τούρκτζε λισανηνά τερτζουμέ ὀλούπ, χάλια τορτουντζού τεφά πασμά ὀλουντού. € 120 - 160 € 180
241 MERCADO, Petro. , Νέα Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἀποστολῆς τῆς Κύπρου, Nova Encyclopaedia Missionis Apostolicæ in regno Cypri, seu Institutiones Linguæ Græcæ-Vulgaris cum aliquibus Additamentis apprimè necessariis. € 200 - 300 € 950
244 HOGARTH, David G. , Devia Cypria, notes of an archaeological journey in Cyprus in 1888. € 150 - 200 € 280
245 COBHAM, Claude Delaval. , Excerpta Cypria, materials for a History of Cyprus, translated and transcribed by Claude Delaval Cobham, with an appendix on the bibliography of Cyprus. € 260 - 350 € 260
246 ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής. , Ἐπιπεδογραφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ κόλπου της, τοῦ καταστένου της, τῆς ἀπό τό σταυροδρόμι θέας της, τῶν περί αὐτήν καί τοῦ Σαραγίου, μέ τάς παλαιᾶς καί νέας ὀνομασίας, παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ. € 3.000 - 4.000 € 6.000
247 POUQUEVILLE, F. C. H. L. , Voyage de la Grèce, Cartes de la Grèce. Νο 1. Partie Septentrionale. No 2. Partie Méridionale. € 200 - 300 € 200
248 [Ὀκτώ χάρτες τῆς περιόδου 1855-1857]. € 400 - 600 € 1.000
249 CURTIUS, E. και J. A. KAUPERT. , Atlas von Athen, im Auftrage des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. € 300 - 400 € 450
250 Νεώτατος γεωγραφικός ἄτλας πρός χρῆσιν τῶν γυμνασίων, ἑλληνικῶν σχολείων καί παρθεναγωγείων, συνταχθείς ἐπί τῇ βάσει τῶν νεωτάτων εὐρωπαϊκῶν ἐκδόσεων καί ἐκδοθείς ὑπό Ἀνέστη Κωνσταντινίδου συστάσει τοῦ Ὑπουργείου τῆς παιδείας, ἔκδοσις δευτέρα. € 150 - 200 € 240
251 ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, Δημήτριος. , Carte des écoles et des églises grecques de l’Asie Mineure en 1912, avec tableaux et statistiques. € 150 - 200 € 240
252 Χάρτης τοῦ Παμβαλκανικοῦ Πολέμου. € 100 - 150 € 100
253 Φυσικός ἱστορικός οἰκονομικός τουριστικός γεωγραφικός χάρτης δι’ εἰκόνων Ἀττικῆς, ἔργον 1ον, ἔκδοσις 3η. € 150 - 200 € 150
255 Μουσεῖον Μπενάκη. Ἑλληνικαί ἐθνικαί ἐνδυμασίαι, ἐκδιδόμεναι ἐπιμελείᾳ Ἀντωνίου Ε. Μπενάκη, κείμενον: Ἀγγελικῆς Χατζημιχάλη, πίνακες: Νικολάου Σπέρλιγκ. € 800 - 1.200 € 4.500
256 [HAMILTON, William Richard]. , Memorandum on the subject of the Earl of Elgin’s pursuits in Greece. € 800 - 1.200 € 800
257 COLLIGNON, Maxime, Frédéric Boissonnas και W.-A. Mansell. , Le Parthénon. L’histoire, l’architecture et la sculpture, introduction par Maxime Collignon, photographies de Frédéric Boissonnas et W.-A. Mansell & Co. € 600 - 700 € 3.000
259 ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Ι. Ν. , Τό ἐν Ἀθήναις Ἐθνικόν Μουσεῖον. € 600 - 800 € 800
262 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Fassianos − Alexander Iolas Gallery [κατάλογος ἔκθεσης]. € 300 - 400 € 550
263 SANDYS, George. , Sandys travels, containing an History of the original and present state of the Turkish Empire, [...] the Mahometan religion and ceremonies: a description of Constantinople, [...] also, of Greece, with the religion and customs of the Grecians. Of Ægypt, [...] a voyage on the river Nylus: of Armenia, Grand Cairo, Rhodes, the Pyramides, the Colossus, [...] Alexandria. A description of the Holy-Land, [...]. Lastly, Italy described, and the islands adjoining; as Cyprus, Crete, Malta, Sicilia, [...]. The seventh edition. € 300 - 400 € 330
264 A description of Candia, in its ancient & modern state: with an account of the siege thereof, begun by the Ottoman Emperour, in the year 1666, continued in 1667 and 1668, and surrendred the latter end of 1669. The most part collected from private letters, during the siege, sent by one in the service of the Republique. € 800 - 1.200 € 1.000
266 Ordini delle Battaglie formate dagli Eccellmi Sigri Genti delle Armi per la Serenima Rebubca di Venezia contra Turchi in varij aquisti è tentativi fatti de mede(si)mi in Levante. Dichiaratione de Colori. Il color Turchino dinota tutta la Cavallaria. Il color Rosso dinota li Crouatti et Albanessi. Il color Verde dinota li Ausiliarij. Il color Gialo dinota il Rimanente del Infantaria. € 5.000 - 7.000 € 5.000
271 LE ROY, Julien David. , Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, considérées du côté de l’histoire et du côté de l’architecture, seconde édition corrigée et augmentée. € 4.000 - 6.000 € 4.000
272 MOURADJA D'OHSSON, Ignace de. , Tableau général de l’Empire Othoman, divisé en deux parties, dont l’une comprend la législation mahométane, l’autre, l’histoire de l’Empire Othoman. € 6.000 - 8.000 € 6.000
273 GUERRERO, Francisco. , Breve tratado del viage que hizo a la Ciudad Santa de Jerusalen Don Francisco Guerrero, Racionero, y Maestro de Capilla de la Santa Iglesia de Sevilla. € 800 - 1.200 € 800
274 STUART, James, και Nicholas REVETT. , Les antiquités d’Athènes, ouvrage traduit de l’anglais par L. F. F[euillet]. € 2.000 - 3.000 € 2.000
275 STACKELBERG, Otto Magnus von, 1786-1837, Γερμανός αρχαιολόγος, περιηγητής, ζωγράφος και συγγραφέας. , Εἰκοσι ἐκτενείς αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («O. M. Stackelberg» και «Stackelberg») πρός τούς J. & F. Riepenhausen (1) καί Eduard Gerhard (19). € 8.000 - 12.000 € 8.000
276 HOBHOUSE, John Cam. , A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810, second edition. € 600 - 800 € 650
277 LEAKE, William Martin. , Researches in Greece. € 500 - 700 € 500
279 HOLLAND, Henry. , Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c. during the years 1812 and 1813, the second edition. € 500 - 700 € 700
280 DODWELL, Edward. , A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806. € 800 - 1.200 € 1.700
283 LEAKE, William Martin. , The topography of Athens, with some remarks on its antiquities. € 200 - 300 € 300
284 GELL, William. , Narrative of a journey in the Morea. € 600 - 800 € 600
285 WADDINGTON, George. , A visit to Greece, in 1823 and 1824, the second edition. € 260 - 350 € 260
286 STACKELBERG, Otto Magnus von. , Δεκαεννέα πίνακες μέ ἐνδυμασίες ἀπό τό «Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne». € 1.500 - 2.000 € 3.300
287 [ΜΑΝΟΣ, Γεώργιος Α.]. , Résumé géographique de la Grèce et de la Turquie d’Europe (Collection de résumés géographiques, tome V). € 200 - 300 € 350
289 WILLIAMS, Hugh William. , Select views in Greece with classical illustrations. € 1.000 - 1.500 € 1.600
290 ANDERSON, Rufus. , Observations upon the Peloponnesus and Greek islands, made in 1829. € 1.000 - 1.500 € 1.000
291 LEAKE, William Martin. , Travels in the Morea. € 1.000 - 1.500 € 1.900
293 GREG, William Rathbone. , Sketches in Greece and Turkey: with the present condition and future prospects of the Turkish Empire. € 600 - 800 € 650
294 SLADE, Adolphus. , Records of travels in Turkey, Greece, &c. and of a cruise in the Black Sea, with the Capitan Pasha, in the years 1829, 1830, and 1831, second edition. € 350 - 450 € 350
295 STACKELBERG, Otto Magnus von, 1786-1837, Γερμανός αρχαιολόγος, περιηγητής, ζωγράφος και συγγραφέας. , Αὐτόγραφο τοῦ ἀνέκδοτου γερμανικοῦ κειμένου του γιά τό «La Grèce. Vues pittoresques et topographiques» (Παρίσι, I. F. d’Ostervald, 1834 [εκδόθηκε σε τεύχη: 1829-1837]). € 20.000 - 30.000 € 20.000
297 POUQUEVILLE, F. C. H. L. , Grèce (L’univers. Histoire et description de tous les peuples). € 100 - 150 € 100
298 BRACEBRIDGE, Selina. , Panoramic sketch of Athens, by Mrs. Bracebridge. Sold for the benefit of the Protestant chapel at Athens. € 3.500 - 4.500 € 3.800
299 BRACEBRIDGE, Selina. , Panoramic sketch of Athens, by Mrs. Bracebridge. Sold for the benefit of the Protestant chapel at Athens. Reproduced from an early print by Mrs. Bracebridge. Sold in aid of St. Catherine’s British Embassy School, Athens. € 150 - 200 € 220
301 PASHLEY, Robert. , Travels in Crete. € 800 - 1.200 € 2.400
302 BALLANTI, Vincent. , Temple de la Victoire sans ailes sur l’acropole d’Athènes, restauré par R. Kousmin, pensionnaire de l’Accadémie Imperiale des beaux arts de St. Petersbourg, décrit par Vincent Ballanti, membre de l’Académie Romaine d’Archéologie. € 800 - 1.200 € 800
305 BURFORD, Robert. , Description of a view of Athens and the surrounding country. Now exhibiting at the Panorama, Leicester Square. Painted by the proprietor, Robert Burford, assisted by H. C. Selous, from drawings taken on the spot, 1845, by George Knowles, Esq. € 600 - 800 € 600
306 LATOUR, Antoine de. , Voyage de S. A. R. Monseigneur le duc de Montpensier à Tunis, en Égypte, en Turquie et en Grèce, lettres par M. Antoine de Latour. € 1.000 - 1.500 € 1.000
308 LEAR, Edward. , Journals of a landscape painter in Albania, Illyria, &c., second edition. € 200 - 300 € 450
309 COOK, Henry. , Δεκατρείς λιθογραφίες ἀπό τό «Recollections of a tour in the Ionians Islands, Greece, and Constantinople». € 5.000 - 7.000 € 8.000
312 Sketches of travel in Russia, Turkey, Greece, &c., &c., in 1869, illustrated with photographic views. € 800 - 1.200 € 1.600
313 HOGARTH, David G. , A wandering scholar in the Levant, second edition. € 200 - 300 € 200
315 MEYLAN, Auguste. , Πορτραῖτο τοῦ Δημητρίου Νότη Μπότσαρη. € 300 - 400 € 400
316 Πορτραῖτο τοῦ Ὄθωνα μέ ἑλληνική ἐνδυμασία. € 150 - 200 € 260
317 Πορτραῖτο τοῦ Κρητός ὁπλαρχηγοῦ Χατζῆ Μιχάλη Γιάνναρη (Γιανναράκη). € 100 - 150 € 190
319 ΒΛΑΧΑΚΗΣ, Ανδρέας Ζ. , Πορτραῖτο τοῦ Sir Richard Church. € 80 - 120 € 450
321 [ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος]. , Πορτραῖτο τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη. € 150 - 200 € 150
324 ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. , Ἑπτά φωτογραφίες γυναικείων ἐνδυμασιῶν. € 150 - 200 € 280
325 RUBELLIN, Alphonse & fils. , α) Ἡ προκυμαία καί ἡ Μπέλλα Βίστα, Σμύρνη, β) Tουρκικοί στρατώνες καί ἄποψη τοῦ λιμανιοῦ. € 300 - 400 € 500
326 RUBELLIN, Alphonse & fils. , α) Εὐρωπαϊκή ὁδός, Σμύρνη, β) Τουρκική συνοικία. € 350 - 450 € 850
327 RUBELLIN, Alphonse & fils. , α) Ἄποψη τῆς προκυμαίας τῆς Σμύρνης, β) Βύθιση τοῦ «Σεμίραμις», Σύρος. € 350 - 450 € 550
328 RUBELLIN, Alphonse & fils. , α) Τό μεγάλο τέμενος - Χισάρ τζαμί, β) Θέα ἀπό τή θάλασσα - Ρωσικό πολεμικό πλοίο. € 300 - 400 € 300
329 RUBELLIN, Alphonse & fils. , α) Ἄποψη τῆς ἀρμένικης συνοικίας, Σμύρνη, β) Ἡ Γέφυρα τῶν Καραβανιῶν. € 300 - 400 € 900
330 ABDULLAH, Frères. , Ἄλμπουμ μέ 41 ἀπόψεις τοῦ Βοσπόρου καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. € 2.400 - 3.500 € 3.800
331 ΡΩΜΑΪΔΗ, Αδελφοί. , Πολυπρόσωπο πορτραῖτο ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς εἰκοσιπενταετατηρίδος τοῦ συλλόγου «Παρνασσός» στήν Ἀκρόπολη. € 200 - 300 € 800
332 MERLIN, C. , Πορτραῖτο τοῦ Χαριλάου Τρικούπη. € 100 - 150 € 110
336 Ἄλμπουμ μέ 100 φωτοχρωμίες ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Κωνσταντινούπολη. € 1.500 - 2.000 € 4.500
337 BOEHRINGER, C. , Πορτραῖτο τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. € 100 - 150 € 100
338 Ἑλληνικό καφενεῖο στήν Αἴγυπτο («Bar Chio / J. C. Cottis»). € 100 - 150 € 160
340 Ὁ Mehmed Hâdî Paşa ὑπογράφει τή Συνθήκη τῶν Σεβρῶν στίς 10 Αὐγούστου 1920. € 100 - 150 € 220
342 BOEHRINGER, C. , Πορτραῖτο τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. € 100 - 150 € 100
343 Ἑξήντα δύο γυάλινα θετικά ἀπό ἕνα ταξίδι στήν Ἑλλάδα καί τήν Κωνσταντινούπολη μέ ἀφετηρία τήν Τεργέστη. € 300 - 400 € 700
344 Ἄλμπουμ μέ 48 φωτογραφίες ἀπό ἕνα ταξίδι στή Λήμνο (38) καί τήν Αἴγυπτο (10). € 200 - 300 € 550
345 ΜΠΟΥΚΑΣ, Γεώργιος. , Πορτραῖτο τοῦ Δημητρίου Γούναρη. € 200 - 300 € 220
346 Πορτραῖτο τοῦ Νικολάου Πλαστήρα. € 150 - 200 € 150
348 Ἄλμπουμ μέ 82 φωτογραφίες ἀπό ἐπισκέψεις τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου σέ διάφορους προορισμούς. € 600 - 800 € 600
349 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ιωάννης. , Γενική ἄποψη τῆς Λάιστας Ζαγορίου. € 300 - 400 € 350
350 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ιωάννης. , Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. € 150 - 200 € 150
351 NELLY’S. , Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. € 150 - 200 € 330
352 NELLY’S. , Ὁ Γιάννης Τσαρούχης μέ σκυριανή ἐνδυμασία στίς Δελφικές Ἑορτές τοῦ 1930. € 150 - 200 € 400
354 Ἄλμπουμ μέ 12 φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀντίσταση στήν Κρήτη. € 150 - 200 € 450
355 ΜΕΛΕΤΖΗΣ, Σπύρος. , Μετέωρα. € 150 - 200 € 240
358 Ἑνότητα 16 φωτογραφιῶν μέ θαλασσινά τοπία, τά περισσότερα ἀπό τόν Ἀργολικό κόλπο. € 400 - 600 € 400
359 FOULADVIND, Hamid. , Le cahier grec, poème. € 350 - 450 € 550
360 GOBINEAU, Joseph Arthur, comte de. , Akrivie Phrangopoulo. € 150 - 200 € 160
362 SARTRE, Jean-Paul. , Le Mur, La Chambre, Érostrate, Intimité, L’Enfance d’un chef. € 500 - 700 € 500
365 Φραγκέλιο, πού τό βγάζει ὁ Βέλμος. € 100 - 150 € 160
366 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. , Ὕδρα τῶν πουλιῶν. € 500 - 700 € 1.500
367 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. , Τέσσερα χειρόγραφα ποιήματα τοῦ Κ. Π. Καβάφη. € 500 - 700 € 700
369 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. , Πούσι, ποιήματα. € 300 - 400 € 400
370 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. , Ἀσκητική. Salvatores Dei. € 120 - 160 € 120
373 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. , Βίος καί πολιτεία τοῦ Βλασίου Πασκάλ, τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ, καθώς καί ρητά καί διαλογισμοί του γυρισμένοι στά ἑλληνικά ἀπό τόν Φ. Κόντογλου. € 150 - 200 € 150
374 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. , Pedro Cazas. € 100 - 150 € 400
376 ΟΜΗΡΟΣ. , Ὁμήρου Ὀδύσσεια. Ὀδυσσέως καί Ναυσικᾶς ὁμιλία. Ραψωδία ζ. Μετάφραση-Ἐπιλεγόμενα Δ. Ν. Μαρωνίτης. € 600 - 800 € 600
380 ΣΚΙΠΗΣ, Σωτήρης. , Μέσ’ ἀπό τά τείχη. € 800 - 1.200 € 1.100
381 ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. , Καφενεῖο τό «Βυζάντιο» κι ἄλλα 5 ποιήματα. € 350 - 450 € 750
384 ΚΟΚΚΙΔΗΣ, Ιφικράτης, 1833-1922, στρατιωτικός μηχανικός. , Δύο ἀπόψεις τῆς Κέρκυρας. € 200 - 300 € 200
385 DI FAUSTO, Florestano, 1890-1965. , Villa Isacco Franco Rodi. € 600 - 800 € 650
389 ΤΟΜΠΡΟΣ, Μιχάλης, 1889-1974. , Μετάλλιο γιά τήν Α΄ Παγκυκλαδική Ἔκθεση (Σύρος 1936). € 200 - 300 € 330
390 TROUSKOVSKY, Avenir, 1885-1962. , Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη. € 300 - 400 € 300
391 TROUSKOVSKY, Avenir, 1885-1962. , Πίσω ἀπ' τή Ροτόντα, Θεσσαλονίκη. € 300 - 400 € 300
393 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. , Ἰησοῦς Χριστός. € 800 - 1.200 € 2.000
394 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Αγήνωρ, 1898-1977. , [Ζωολογικ]ός κῆπος. [Σ]ειρά πρώτη: Τά ζῶα τοῦ σπιτιοῦ. € 1.800 - 2.200 € 1.800
395 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης, 1898-1991. , Γυμνό πού διαβάζει. € 300 - 400 € 550
398 ΣΠΑΧΗΣ, Άγγελος, 1903-1960. , Μακέτα διαφήμισης τῶν τσιγάρων «αΑ» τῆς καπνοβιομηχανίας Γ. Α. Κεράνης. € 800 - 1.200 € 800
399 TOURTE, Roger, 1903-1972. , Μύκονος. € 240 - 350 € 650
400 ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος, 1903-1984. , Γυναικεῖο γυμνό. € 300 - 400 € 350
401 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. , Δύο σχέδια γιά τήν εἰκονογράφηση τοῦ ἔργου «Ἡ ζωή ἐν τάφῳ» τοῦ Στράτη Μυριβήλη. € 400 - 600 € 450
403 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μάριος, 1909-1995. , Μακέτα ἐξωφύλλου γιά τό μυθιστόρημα «Ἡ δασκάλα μέ τά χρυσά μάτια» τοῦ Στράτη Μυριβήλη. € 300 - 400 € 400
404 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, Μίνως, 1919-1998. , Μακέτα ἐξωφύλλου γιά τόν «Κίτρινο φάκελλο» τοῦ Μ. Καραγάτση. € 200 - 300 € 330
405 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, Βασίλης, γ. 1938. , Δύο σχέδια. € 300 - 400 € 300
407 ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης, 1916-2009. , Ἕντεκα σχέδια γιά τήν εἰκονογράφηση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς «Τετράδιο παραισθήσεων» τοῦ Κῶστα Τσιρόπουλου. € 8.000 - 12.000 € 14.000
408 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. , Γυμνό [Εἰκονογράφηση ποιήματος τοῦ Κ. Τσιρόπουλου γιά τά δέκα χρόνια τοῦ περιοδικοῦ «Εὐθύνη»]. € 2.000 - 3.000 € 2.800
410 ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ, 1908-1993. , Ἀγαπῶν καί ἀγαπώμενο [Εἰκονογράφηση ποιήματός του γιά τά δέκα χρόνια τοῦ περιοδικοῦ «Εὐθύνη»]. € 1.500 - 2.000 € 4.000
412 ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ — Ἡ Ἁγία Ἄννα - Ἡ σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης. € 500 - 700 € 1.000
413 Συγχωροχάρτι τοῦ πατριάρχη Ἱεροσολύμων Κυρίλλου Β΄. € 200 - 300 € 350
414 [Ὁ ναός τῆς Εὐαγγελιστρίας τῆς Τήνου]. € 300 - 400 € 550
415 Σκηνή μάχης κάτω ἀπ' τήν Ἀκρόπολη. € 400 - 600 € 800
417 GERICAULT, Théodore και Eugène LAMI. , Le Giaour. € 150 - 200 € 260
418 LANGLOIS, Jean Charles. , Destruction de Missolonghi. € 1.000 - 1.500 € 1.000
419 Χειρόγραφο σχεδιάγραμμα τῆς ναυμαχίας τοῦ Ναβαρίνου. € 400 - 600 € 400
420 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γεώργιος, Καλαρρυτιώτης. , Λόρδος Βύρων. € 2.400 - 3.500 € 5.000
422 Εἴσοδος τοῦ Ὄθωνα στό Ναύπλιο. € 1.500 - 2.000 € 1.500
426 Τό πάνθεον τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τοῦ 1821. € 200 - 300 € 240
427 Τό ἡρῶον τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως. Ὁ ἥρως Ἀθανάσιος Διάκος. € 150 - 200 € 150
428 Ἀπόβασις καί ἐγκαθίδρυσις τῆς Α.Β.Υ. τοῦ Πρίγκηπος Γεωργίου Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ εἰς Κρήτην. € 500 - 700 € 700
432 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. , Τό τραγικόν πανόραμα τῶν σφαγῶν καί τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς Σμύρνης (Αὔγουστος 1922). € 500 - 700 € 500
433 Ὁ Καραγκιόζης Μέγας Βεζύρης ὑπό τοῦ Ἀντωνίου Μόλλα. € 100 - 150 € 100
434 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Σπ. , Πρῶτον ἔτος Σχεδίου Ἀνορθώσεως, [κάτω:] Ἔκθεσις ἐπιβιώσεως ἑλληνικοῦ λαοῦ. € 240 - 350 € 240
436 Ἡ νέα πρωινή ἐφημερίς τοῦ Π. Ξ. Λεβαντῆ «Ἐλευθερία», [κάτω:] Θεσσαλονίκη. € 200 - 300 € 200
438 Φίξ – Κάνει καλό. € 100 - 150 € 100
439 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. , Salon d'Artisanat. Thessaloniki 30/5-6/6/65, [πάνω:] Union d'Artisanat du C.E.E. € 150 - 200 € 150
440 Ζητάτε ἀπό τόν παντοπώλη σας ἀλλαντικά Χαραμῆ. € 400 - 600 € 400
441 The Chios' Gum Μastic Growers Association. € 800 - 1.200 € 800
442 ANTON, Ottomar. , Billige Hamburg-Süd Mittelmeerreisen 1934. € 400 - 600 € 1.500
443 Visit Greece. € 500 - 700 € 3.800
444 ΜΟΣΧΟΣ, Γ. , Island of Andros, Greece. € 400 - 600 € 600
445 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Α. , 1951, Homecoming Year, [κάτω:] Greece. € 600 - 800 € 3.300
447 Greece. 12 Motor Coach Tours. 1956. € 200 - 300 € 3.300
448 Pour un congé parfait... [κάτω:] ...voyagez par les Hellenic Mediterranean Lines. € 300 - 400 € 1.600
449 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπ. , Greece. € 400 - 600 € 2.800
450 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. , Greece. € 300 - 400 € 3.800
451 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. , Festival d' épidaure, 17 juin – 15 juillet 1962. € 300 - 400 € 2.200
452 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. , Greece. € 300 - 400 € 2.000
453 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. , Grèce. € 300 - 400 € 1.600
454 CARABOTT, F. V. , Epidavros Festspiele, Epidavria, 21 juni – 26 juli 1964. € 300 - 400 € 3.800
455 ΤΑΣΣΟΣ, Α. , Pablo Neruda. Δον Χοακίν Μουριέτα. € 240 - 350 € 450
456 ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. , Χάριτες στό λουτρό. € 700 - 900 € 700
457 ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. , Ξαπλωμένο γυμνό. € 400 - 600 € 400
460 ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. , Τοῦ κατάφερε μία μαχαιριά... € 600 - 800 € 600
461 ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. , Βάπτιση στό χωριό. € 600 - 800 € 950
464 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιώργος. , Γυμνό μέ μαύρη κάλτσα. € 300 - 400 € 550
465 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. , (α) Σύνθεση μέ σύριγγα, (β) Σύνθεση μέ γκλίτσα. € 300 - 400 € 400
466 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευθύμης. , Γκρέκο. € 500 - 700 € 600
467 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευθύμης. , Γέρικη ἐληά. € 500 - 700 € 800
470 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης. , Ψαράς. € 240 - 350 € 380
471 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος. , Ἡ ταφή τοῦ Παλαμᾶ. € 240 - 350 € 550
472 ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος. , Ναυάγιο. € 400 - 600 € 1.100
473 ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. , Τοπίο – Ὄργωμα. € 260 - 350 € 380
474 ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. , Τοπίο (Ἥλιοι). € 260 - 350 € 280
475 ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. , Μανάβικο στήν κατοχή. € 300 - 400 € 550
476 ΖΕΠΟΣ, Εμμανουήλ. , Ἀπ' τό Βασιλικό κῆπο. € 260 - 350 € 450
477 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. , Δρόμος. € 500 - 700 € 500
479 ΦΑΛΗΡΕΑΣ, Βάσος. , Δελφοί. € 150 - 200 € 300
480 ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. , Ἀπό τό παράθυρο (Στήν ἐξοχή). € 350 - 450 € 450
481 ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. , Μάνα μέ παιδί (Μετά τόν πόλεμο / Προσφυγιά). € 350 - 450 € 350
482 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. , Τό κανατάδικο. € 500 - 700 € 850
483 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. , Ἀνάπαυση. € 400 - 600 € 600
485 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. , Τρύγος. € 300 - 400 € 300
486 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. , Σπίτια στήν Ὕδρα. € 260 - 350 € 600
487 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. , Πλατύφυλλα φυτά. € 300 - 400 € 950
488 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιώργος. , Ὀξυές στή Ρούμελη. € 150 - 200 € 450
489 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Ίρα. , Πλάκα. € 200 - 300 € 220
490 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ελένη. , Ψαράδες καί δίχτυα. € 240 - 350 € 260
491 ΚΑΝΘΟΣ, Τηλέμαχος. , Κόκκινες στέγες στήν Ἄλωνα. € 200 - 300 € 330
492 ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. , Μανάδες. € 1.000 - 1.500 € 1.000
493 ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. , Τό κορίτσι μέ τίς ἀφέλειες. € 500 - 700 € 500
494 ΤΑΣΣΟΣ, Α. , Σύνθεση μέ λύρα. € 1.000 - 1.500 € 1.000
495 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. , Λιοπύρι. € 500 - 700 € 1.100
496 ΤΑΣΣΟΣ, Α. , Σαίκσπηρ. € 300 - 400 € 500
498 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας. , Ἡ ἐκλογή τοῦ Πάρη. € 350 - 450 € 450
499 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ, Λουίζα. , Μορφή. € 200 - 300 € 500
500 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας. , Ἀνάσταση. € 400 - 600 € 400
502 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας. , Αἰγαίο. € 300 - 400 € 600
504 ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. , Τοπίο. € 400 - 600 € 550
505 ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. , Νεκρή φύση. € 300 - 400 € 750
506 Τάκης [ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ]. , Télélumière n°5. € 150 - 200 € 650
507 Τάκης [ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ]. , Ἔντομα. € 260 - 350 € 400
509 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ, Τάκης. , Λεύκες στή Μεσσήνη. € 300 - 400 € 300
510 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Γυμνός νέος μέ φουλάρι καί λουλούδια. € 300 - 400 € 550
511 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Ἄλογο καί ἀναβάτης. € 400 - 600 € 600
512 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Ποδηλάτης στήν ἐξοχή. € 400 - 600 € 650
513 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Τά ἐπιθυμητά μῆλα. € 300 - 400 € 500
514 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Ζευγάρι. € 400 - 600 € 500
515 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Κόκκινος ποδηλάτης. € 400 - 600 € 500
516 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Χωρίς τίτλο. € 400 - 600 € 550
517 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Κόκκινος καπνιστής. € 400 - 600 € 650
518 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Fassianos. Icônes. Galerie Beaubourg. [Ἡ ἀφίσα τῆς ἔκθεσης]. € 500 - 700 € 500
519 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Μπλέ ποδηλάτης καί ὀθόνη. € 300 - 400 € 450
520 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Ἡ φυγή τοῦ Ἀλκιβιάδη. € 350 - 450 € 500
524 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, Βασίλης. , Δύο γυναίκες. € 300 - 400 € 300
525 ΧΑΡΟΣ, Βασίλης. , Ἀνθρώπινα δικαιώματα. € 300 - 400 € 300
526 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Τάσος. , Ὁ Καρυωτάκης. € 200 - 300 € 200
527 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Τάσος. , Ὁ Λόρδος Βύρωνας. € 150 - 200 € 150
528 Εὐχετήρια κάρτα τῆς καλλιτεχνικῆς ὁμάδας «Τό ἐργαστήρι» γιά τό ἔτος 1956. € 100 - 150 € 190
529 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. , Τό φῶς τῆς δύσης (Ἀπογευματινό φῶς). € 400 - 600 € 450
530 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. , Στή χάση τοῦ φεγγαριοῦ. € 300 - 400 € 450
531 ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. , Ὕδρα. € 1.000 - 1.500 € 1.000
532 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. , Ποταμός θεός καί Νηρηίς. € 240 - 350 € 2.000
533 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. , Ἀπό τόν Κατσούρμπο στόν Χάση. € 300 - 400 € 650
535 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. , Ζεϊμπέκικο. € 240 - 350 € 450
536 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. , «Ὁ πτεροφόρος» τοῦ Ν. Παπουτσίδη. € 500 - 700 € 500
537 ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. , Νεκρή φύση. € 500 - 700 € 500
538 ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. , «Θετικό» καί «Ἀρνητικό». € 600 - 800 € 3.300
539 ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. , Νεκρή φύση. € 500 - 700 € 500
541 Παύλος [ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ]. , Τά καπέλα στήν κρεμάστρα. € 150 - 200 € 160
542 ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης. , Κεφάλια. € 300 - 400 € 600
543 ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης. , Χωρίς τίτλο. € 300 - 400 € 700
546 Χρύσα [ΒΑΡΔΕΑ]. , Chinatown Portfolio II, Image 7. € 350 - 450 € 380
547 Χρύσα [ΒΑΡΔΕΑ]. , Electric Sky. € 350 - 450 € 450
549 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Χρυσός νέος μέ κόκκινο φουλάρι. € 200 - 300 € 450
550 ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. , Ξαπλωμένος νέος. € 400 - 600 € 1.000