Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021, 6:30 μ.μ.
Νεοελληνική Ζωγραφική και Γλυπτική, Ιστορικά και Φιλελληνικά Αντικείμενα

LOT 150

α) Pacha fait prisonnier, β) Miaulis prenant un navire turc, γ) Mavrocordatos prenant un fort défendu par desTurcs, δ) La veille d’ une attaque, ε) Lord Byron à la tête d’ un détachement grec, στ) Constantin Canaris sur un brûlot, ζ) Marcos Botzaris dans le camp des Turcs, η) LesTurcs emmenant les femmes et les enfans grecs, θ) Les femmes de Missolonghi à la brèche, ι) Les Grecs reçevant la bénédiction à Missolonghi, ια) Quête pour les Grecs, ιβ) Comité grec présidé par Mr de Chateaubriand

Τιμή εκτίμησης: € 4.000 - 6.000
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

φιλελληνικά πιάτα (πλήρης σειρά), εμπίεστη σφραγίδα: LL & T / Montau

Βιβλιογραφία

A. Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982, σ. 36-41.

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: α) Pacha fait prisonnier, β) Miaulis prenant un navire turc, γ) Mavrocordatos prenant un fort défendu par desTurcs, δ) La veille d’ une attaque, ε) Lord Byron à la tête d’ un détachement grec, στ) Constantin Canaris sur un brûlot, ζ) Marcos Botzaris dans le camp des Turcs, η) LesTurcs emmenant les femmes et les enfans grecs, θ) Les femmes de Missolonghi à la brèche, ι) Les Grecs reçevant la bénédiction à Missolonghi, ια) Quête pour les Grecs, ιβ) Comité grec présidé par Mr de Chateaubriand
  • Διάμετρος: 21 cm.