Quantcast
21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 74

Μουσικό ἀνθολόγιο κατά τήν παλαιά μουσική γραφή (Ἀναστάσιμα τροπάρια, Χερουβικά, Πασαπνοάρια, Κοινωνικά καί Πολυέλεοι, Δοξολογίες διαφόρων μελογράφων σέ ὅλους τούς ἤχους).

Τιμή εκτίμησης: € 5.000 - 7.000
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Χειρόγραφο σε χαρτί, 200 x 140 mm., ΙΙ + 113 φ. Τίτλος: «Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν Ἀναστασίμων. Ποιηθέντα ὑπὸ παλαιῶν διδασκάλων μελοποιηθέντα παρὰ τοῦ μουσικολογιωτάτου κυρίου κὺρ Χρυσάφου τοῦ Νέου καὶ πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας». Η δομή είναι η ακόλουθη: (φ. 1α-55β) Αναστάσιμα.- (φ. 56α-72α) Πολυέλεοι.- (φ. 72β- 77α) Πασαπνοάρια.- (φ. 77α – 82α) Ευλογητάρια.- (82α-88β) Δοξολογίες.- (φ. 88β-106β) Χερουβικά.- (φ. 106β-111β) Κοινωνικά. Οι μελογράφοι που αναφέρονται είναι κυρίως ο Νέος Χρυσάφης, ο Μπαλάσιος ιερεύς (10 φορές), ο Γερμανός Νέων Πατρών (2 φορές), και άπαξ ο Ιωάννης Κουκουζέλης, ο Νεόφυτος Μαγουλάς εκ νήσου Κεφαλληνίας («Κεφαλάς»), ο Αρσένιος ιερομόναχος και ο Πέτρος o Νέος. Χρονολόγηση από σημείωση του γραφέα στο φ. 55v: «Τέλος τῶν ἀναστασίμων. Τῷ Θεῷ δόξα Ὀκτωβρίου 1714». Γραμμένο από τον ίδιο γραφέα πλην του φ. 84r και εν μέρει του 84v, το οποίο συμπληρώθηκε από άλλον, σύγχρονό του. Το χειρόγραφο αποτελείται από 28 τεύχη, όλα δυάδια (4 φύλλα). Το πρώτο φύλλο του πρώτου τεύχους έχει επικολληθεί στην πινακίδα της βιβλιοδεσίας. Μεταξύ των φ. 35 και 36 υπάρχει χάσμα ενός δυαδίου. 11 διπλοί στίχοι ανά σελίδα. Επίτιτλα κοσμήματα σχεδιασμένα με ιδιαίτερη καλλιτεχνία απαντώνται στα φ. 1r και 9r. Μέχρι το φύλλο 9v τα πρωτογράμματα είναι πολύχρωμα και περίτεχνα, ενώ στο υπόλοιπο χειρόγραφο είναι με ερυθρό μελάνι. Βιβλιοδεσία από ξύλινες πινακίδες με καστανό δερμάτινο κάλυμμα (μικρές φθορές στην περίμετρο). Στην πρόσθια πλευρά μέσα σε παραλληλόγραμμο επίχρυσο πλαίσιο, στο κέντρο υπάρχει μέσα σε ρομβοειδές πλαίσιο, επίσης επίχρυσο, κάπως δυσδιάκριτη πρόστυπη παράσταση αγίου με αρχιερατική ενδυμασία να ευλογεί και να κρατά με το αριστερό του χέρι στην πλάτη του ένα παραλληλόγραμμο αντικείμενο σαν πλατιά σανίδα. Και στην οπίσθια σε παρόμοιο παραλληλόγραμμο πλαίσιο, στο κέντρο, στρογγυλή παράσταση άνθους εν είδει μαργαρίτας. Σώζονται οι θηλυκωτήρες του κλεισίματος. Στις εσωτερικές πλευρές των πινακίδων σε επικολλημένα λευκά φύλλα υπάρχουν μεταγενέστερα σημειώματα. Στην πρώτη: «Ἡ παρούσα ἀσματομεληρητόφθογκος βίβλος τοῦ ὁσιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις ἀνανίου ἐκ κωνσταντινουπόλεως χορίον κουζουντζούκη ἐν ἔτι χιλιοστῶ ἐπτακοσιοστω δεκατῳ ἔνάτῳ». Στη δεύτερη: «Ἡ παρούσα ἀσματομεληρητόφθογκος βίβλος ἐστὴν τοῦ ὁσιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις κυρίου κὺρ σιλβέστρο του ἒκ νίσου μἤλου». Κατάσταση αρκετά καλή. Στην αρχή τα πρώτα τεύχη έχουν χαλαρή σύνδεση με τη στάχωση και υπάρχουν ίχνη παλαιότερης προσπάθειας συγκόλλησης των φύλλων. Υπάρχουν κηλίδες υγρασίας χωρίς φθορά του κειμένου.  Όπως φαίνεται από την περιγραφή, το ύφος της γραφής, τη διακόσμηση και τα σημειώματα, το χειρόγραφο γράφτηκε στο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης το έτος 1714. Σε κτητορικό σημείωμα του ιεροδιακόνου Ανανία του έτους 1719 αναφέρεται η ελληνική συνοικία Κοζγουντζούκ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν, σύμφωνα με άλλο σημείωμα που χρονολογείται προς το τέλος του 18ου αιώνα, βρέθηκε στα χέρια ενός ιεροδιακόνου Σιλβέστρου από τη Μήλο.

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: Μουσικό ἀνθολόγιο κατά τήν παλαιά μουσική γραφή (Ἀναστάσιμα τροπάρια, Χερουβικά, Πασαπνοάρια, Κοινωνικά καί Πολυέλεοι, Δοξολογίες διαφόρων μελογράφων σέ ὅλους τούς ἤχους).
  • Τόπος/Χρονολογία: 1714.