Quantcast
14 Μαρτίου 2019
Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 136

D’ ESPINAY SAINT-DENIS, Pierre Marie, marquis de, 1764-1837, Γάλλος συνταγματάρχης, ἱππότης τῶν ταγμάτων τῶν Ἁγ. Μαυρικίου καί Λαζάρου, καί τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Μάλτας.

Mémoire politique sur la situation de l’ Europe, fait par un Colonel dans l’ armée, décoré de différens Ordres Souverains & Militaires qui a residé cinq ans à Malte, Souveraineté qui a toujours été protégée par les Empereurs & Rois de la Chrétienneté. Et Voeux d’ un Chevalier Français, addressés aux Souverains de la Sainte Alliance, à leur Congrès [de Veronne] & au lieutenant de l’ ordre de St. Jean de Jérusalem et de Malte.

Τιμή εκτίμησης: € 5.000 - 7.000 € 9.786
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 27-37 στίχοι ἀνά σελίδα, folio (330 x 220 mm.), [1]11 [2]12 [3]-[4]10 [5]-[13]2 [14]4: [65] φ., 130 σ. Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, μεταγενέστερες συμπληρώσεις στά περιθώρια μερικῶν φύλλων, στήν
ἀρχή ἔχουν τοποθετηθεῖ 3 ἀναδιπλούμενες χαλκογραφίες (οἱ 2 σέ σχέδια τοῦ d’ Espinay, μέ χειρόγραφους τίτλους καί ἀφιερώσεις) καί φύλλα τῶν ἐφημερίδων Gazette de France (18 Ὀκτωβρίου 1827) καί Le Constitutionnel (20 Ὀκτωβρίου 1827). Χαρτόνια σύγχρονα μέ τή γραφή (ἐπενδυμένα μέ κόκκινο χαρτί πού μιμεῖται μακρύκοκκο μαροκινό, μικρές φθορές, βασιλικός θυρεός στά καλύμματα, fleur-de-lys στίς γωνίες, χαλαρωμένη ἡ πάνω σύνδεση).  Πολύ ἐνδιαφέρον χειρόγραφο σχετικά μέ τίς βλέψεις τῶν Ἰωαννιτῶν ἱπποτῶν κατά τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης. Τό σχέδιο εἰρήνευσης τῆς Ἀνατολῆς πού πρότεινε ὁ d’ Espinay, περιλάμβανε τήν ἐγκατάσταση τοῦ τάγματος στό Ναύπλιο ἤ ἐναλλακτικά στήν Κρήτη: «[...] si toute fois la Porte Ottomane ne consentait pas à laisser établir un état neutre et un Roi Chrétien en Grèce et dans la presqu’ isle de la Maurée, en y fixant la résidence du Grand Maître de l’ Ordre de Malte & de tous les Chevaliers de la Chrétienneté, dans la ville ou est la plus forte citadelle du Levant, à Napoli de Romani, garnie de plus de 200 pièces de canons, ou il y a le plus beau port et Golfe de Napoli, qui existe dans l’ Europe et le Levant pour y recevoir les Escadres Francaise, Anglaise, Russe, Allemande, Espagnole & Napolitaine, ainsi que leurs batimens marchands pour y faire quarantaine et s’ y ravitailler au Lazaret & port de l’ Ordre de St. Jean de Jérusalem qui y serait placé, ainsi que son grand hopital de St. Jean qui guérirait & traiterait gratuitement d’ après son institution tous les malades de la Chrétienneté...» (σ. 16). Ὁ d’ Espinay ἔγραψε διάφορα ἄρθρα, ἐπιστολές καί ἐκκλήσεις γιά θέματα πολιτικά καί οἰκονομικά. Τό
ὑπόμνημά του αὐτό δέν ἐκδόθηκε, γιατί ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος: «Si cet ouvrage comme je l’ annonçais n’ a pas été imprimé au moment que je l’ envoyais au congrès c’ est qu’ alors les grecs étoient regardés comme des revoltés au lieu de malheureux chrétiens qui cherchaient à éviter l’ oppression, le massacre et la violation de tous droits, que le fanatisme musulman dirigeait contre eux...» (σ. 78). Τύπωσε ὅμως ἀργότερα μιά δεκαπεντασέλιδη περίληψη μέ τίτλο: Observations sur l’ordre de St-Jean-de-Jérusalem et de Malte, avec l’exposition des motifs qui doivent engager la Sainte-Alliance à rendre à cet ordre, en exécution du congrès de Vienne, sa souveraineté légitime, et à l’établir dans la Grèce ou dans quelqu’une de ses parties, pour terminer la guerre du Levant (Paris, J.-S. Cordier, 1825). Τά περιεχόμενα τοῦ χειρογράφου ἔχουν ὡς ἑξῆς: [σ. 1:] «Mémoire politique sur la situation de l’ Europe, fait par un Colonel dans l’ armée, décoré de différens Ordres Souverains & Militaires qui a residé cinq ans à Malte, Souveraineté qui a toujours été protégée par les Empereurs & Rois de la Chrétienneté. Et Voeux d’ un Chevalier Français, addressés aux Souverains de la Sainte Alliance, à leur Congrès [de Veronne] & au lieutenant de l’ ordre de St. Jean de Jérusalem et de Malte», [σ. 36:] «Nouvelles observations sur le principe de l’ insurrection des Grecs & sur celle du Brésil», [σ. 39:] «Nouvelles observations sur les difficultés que présente la pacification des Grecs», [σ. 79:] «Dernières observations, appuyées d’ importans documens, puisées dans la suite du procès du Général Berton & Rapport du Procureur général près la Cour de Poitiers», [σ. 103:] «Notes d’ observations, sur la lettre de Lord Thomas Erskine au comte de Liverpool, pour soutenir la Liberté des Grecs, contre la Porte Ottomane».

Χαρακτηριστικά
  • Συγγραφέας: D’ ESPINAY SAINT-DENIS, Pierre Marie, marquis de, 1764-1837, Γάλλος συνταγματάρχης, ἱππότης τῶν ταγμάτων τῶν Ἁγ. Μαυρικίου καί Λαζάρου, καί τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Μάλτας.
  • Τίτλος: Mémoire politique sur la situation de l’ Europe, fait par un Colonel dans l’ armée, décoré de différens Ordres Souverains & Militaires qui a residé cinq ans à Malte, Souveraineté qui a toujours été protégée par les Empereurs & Rois de la Chrétienneté. Et Voeux d’ un Chevalier Français, addressés aux Souverains de la Sainte Alliance, à leur Congrès [de Veronne] & au lieutenant de l’ ordre de St. Jean de Jérusalem et de Malte.
  • Στοιχεία έκδοσης: [1822].