27 Ιουνίου 2019
Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 336

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νικόλαος Γ.

Κυνηγετικά, ὅπλον καί ρύμα – κύνες καί ἐκγύμνασις αὐτῶν – τά διάφορα θηράματα – τά τῆς θήρας νόμιμα – τῶν κυνῶν ἀσθένειαι καί θεραπεία αὐτῶν.

Τιμή εκτίμησης: € 60 - 80 € 73
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

8ο, ς΄ + 370 σ. (ἐλαφρά λερωμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία κάποιων φύλλων). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, 13 ξυλογραφίες ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, λερωμένα τά καλύμματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1884.637.

Χαρακτηριστικά
  • Συγγραφέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νικόλαος Γ.
  • Τίτλος: Κυνηγετικά, ὅπλον καί ρύμα – κύνες καί ἐκγύμνασις αὐτῶν – τά διάφορα θηράματα – τά τῆς θήρας νόμιμα – τῶν κυνῶν ἀσθένειαι καί θεραπεία αὐτῶν.
  • Στοιχεία έκδοσης: Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1884.