27 Ιουνίου 2019
Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 434

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Γιῶργος, 1917-1984.

Ἄντρας καί γυναίκα [Λαϊκό μυκονιάτικο].

Τιμή εκτίμησης: € 500 - 700
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Μαρκαδόροι σέ ὕφασμα, 380 x 415 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω στό μέσο: Σικελιώτης. Σέ κορνίζα.

Χαρακτηριστικά
  • Καλλιτέχνης: ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Γιῶργος, 1917-1984.
  • Τίτλος: Ἄντρας καί γυναίκα [Λαϊκό μυκονιάτικο].