27 Ιουνίου 2019
Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 466

ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ — Γενική ἄποψη τοῦ Ὄρους Σινᾶ.

Τιμή εκτίμησης: € 1.000 - 1.500 € 1.957
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Χαλκογραφία, 575 x 707 mm. (μικρές φθορές κυρίως στά περιθώρια, συντηρημένη).  ΣΠΑΝΙΑ. Δέν ἔχει καταγραφεῖ ἀπό τήν Παπαστράτου.

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ — Γενική ἄποψη τοῦ Ὄρους Σινᾶ.
  • Στοιχεία έκδοσης: Βιέννη 1759.