27 Ιουνίου 2019
Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 469

Ὁ Σουλτάνος Μωάμεθ Β. ὁ Πορθητής ἐπισήμως ἀπονέμει τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ Γενναδίῳ τῷ Σχολαρίῳ τά προνόμια τῆς ἐκκλησίας ἐν ἔτει 1453 (ἀντίγραφον ἐξ ἀρχαίας εἰκόνος).

Τιμή εκτίμησης: € 300 - 400 € 673
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Λιθογραφία, 250 x 425 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα τά περιθώρια). Ὁ τίτλος στά τουρκικά στό πάνω περιθώριο καί στά ἑλληνικά, ἀρμενικά καί γαλλικά στό κάτω. Σέ κορνίζα.

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: Ὁ Σουλτάνος Μωάμεθ Β. ὁ Πορθητής ἐπισήμως ἀπονέμει τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ Γενναδίῳ τῷ Σχολαρίῳ τά προνόμια τῆς ἐκκλησίας ἐν ἔτει 1453 (ἀντίγραφον ἐξ ἀρχαίας εἰκόνος).
  • Στοιχεία έκδοσης: Κωνσταντινούπολη, [ἀρχές 20οῦ αἰώνα].