Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά - Νεοελληνική ζωγραφική

24 και 25 Ιουνίου 2020

Lots (689)

ÉLUARD, Paul.
LOT 1

ÉLUARD, Paul.

Ποιήματα, εἰσαγωγή καί ἀπόδοση Ὀδυσσέα Ἐλύτη.

€ 500 - 700 € 3.425
GOLL, Ivan.
LOT 2

GOLL, Ivan.

Μαλαισιακά τραγούδια, μεταφραστικό δοκίμιο Ἐ. Χ. Γονατᾶ.

€ 100 - 150
HEARN, Lafcadio.
LOT 3

HEARN, Lafcadio.

Japanese fairy tales [rendered into english] by Lafcadio Hearn, [printed in colo...

€ 800 - 1.200 € 1.162
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντῖνος, μεταφραστής.
LOT 4

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντῖνος, μεταφραστής.

Τό δράμα πού ἐσύνθεσε ὁ περίφημος Καλιδάσας, τό ὀνομαζόμενο Ὁ ἀναγνωρισμός τῆς Σ...

€ 50 - 70 € 61
LOT 5

Ἄνθος χαρίτων, αὐξημένον μέ διδασκαλίας καί παραδείγματα ἁρμόδια εἰς τάς ἀρετάς,...

€ 200 - 300 € 245
LEGRAND, Émile, ἐκδότης.
LOT 6

LEGRAND, Émile, ἐκδότης.

Δημοτικά τραγούδια, Ὁ Χαρτζιανῆς καί ἡ Ἀρετή, Ὁ υἱός τοῦ Ἀνδρονίκου, Ἡ ἐκδίκησις...

€ 50 - 70 € 135
LEGRAND, Émile, ἐκδότης.
LOT 7

LEGRAND, Émile, ἐκδότης.

Ὁμήρου Ἰλιάς, μεταβληθεῖσα πάλαι εἰς κοινήν γλῶσσαν παρά Νικολάου τοῦ Λουκάνου,...

€ 60 - 80
ΕΠΑΡΧΟΣ, Ἀντώνιος.
LOT 8

ΕΠΑΡΧΟΣ, Ἀντώνιος.

Ἀντωνίου Ἐπάρχου τοῦ Κερκυραίου εἰς τήν Ἑλλάδος καταστροφήν θρῆνος, κατά τήν ἐν...

€ 50 - 70 € 135
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., καί Émile LEGRAND.
LOT 9

ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., καί Émile LEGRAND.

Les Exploits de Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, publiée pou...

€ 120 - 160 € 147
WAGNER, W.
LOT 10

WAGNER, W.

Ἀλφάβητος τῆς ἀγάπης. Das ABC der Liebe, eine Sammlung rhodischer Liebeslieder,...

€ 70 - 90 € 86
WAGNER, W.
LOT 11

WAGNER, W.

Trois poèmes grecs du Moyen-âge inédits, recueillis par feu le professeur W. Wag...

€ 40 - 60 € 98
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.
LOT 12

ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.

Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν, μετ’ εἰσαγ...

€ 80 - 120 € 135
PASSOW, Arnold.
LOT 13

PASSOW, Arnold.

Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia carmina graeciae recentioris.

€ 100 - 150
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ἱερομόναχος, ὁ Πάμπερις.
LOT 14

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ἱερομόναχος, ὁ Πάμπερις.

Ποίημα καρκινικόν, μετά σχολίων καί τῶν ἐμπεριεχομένων αὐτῷ ἱστοριῶν, εἰς πλείστ...

€ 200 - 300
ΚΟΝΤΟΣ, Πολυζώης.
LOT 15

ΚΟΝΤΟΣ, Πολυζώης.

Ἠθικαί φαντασίαι τοῦ ἐν ἱερεῦσιν ἐλλογίμου διδασκάλου κυρίου Πολυζώη Κοντοῦ, ἐπί...

€ 100 - 150 € 196
[ΦΙΛΗΜΩΝ, Γ. Ι.].
LOT 16

[ΦΙΛΗΜΩΝ, Γ. Ι.].

Δικηγόρου πάρεργα. Ἡμερολόγιον ἀπόρου ἀγωνιστοῦ τοῦ 1821, ὑπό Γ. Ι. Φ. [πάνω:] Π...

€ 40 - 60 € 61
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Ἰωάννης.
LOT 17

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Ἰωάννης.

Ἡ Ἀκρόπολις, ποίημα.

€ 50 - 70 € 86
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Β.
LOT 18

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Β.

Ἀλῆ-Χουρσχήδ Μπέης, ἐπεισόδιον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

€ 50 - 70 € 61
ΣΙΜΟΣ, Σπυρίδων
LOT 19

ΣΙΜΟΣ, Σπυρίδων

Οἱ κολασμένοι βοσκοί, εἰδύλλιον ποιμενικόν.

€ 40 - 60 € 73
LEGRAND, Émile, ἐκδότης.
LOT 20

LEGRAND, Émile, ἐκδότης.

Morceaux choisis en grec savant du XIXe siècle, réunis et publiés par Émile Legr...

€ 50 - 70
ΒΑΚΑΛΟ, Ἑλένη.
LOT 21

ΒΑΚΑΛΟ, Ἑλένη.

Στή μορφή τῶν θεωρημάτων.

€ 50 - 70
ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης.
LOT 22

ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης.

Ἅπαντα Ἰωάννου Βηλαρᾶ, ἤτοι ποιήματα καί πεζά τινα, τό δεύτερον ἐκδιδόμενα μετά...

€ 60 - 80
ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος.
LOT 23

ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος.

Ἀμοργός.

€ 200 - 300 € 367
ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ.
LOT 24

ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ.

Ἡ κρύπτη.

€ 60 - 80 € 122
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.
LOT 25

ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.

Παιδικές σελίδες. Γιά τήν πατρίδα.

€ 80 - 120
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 26

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Μήν ὁμιλεῖτε εἰς τόν ὁδηγόν.

€ 250 - 350 € 306
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 27

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Μπολιβάρ.

€ 200 - 300 € 245
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 28

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Ἡ ἐπιστροφή τῶν πουλιῶν.

€ 200 - 300 € 245
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 29

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Μπολιβάρ, τρίτη ἔκδοσις.

€ 200 - 300 € 245
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.
LOT 30

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Σποράδες.

€ 600 - 700 € 734
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.
LOT 31

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Ἕξη καί μία τύψεις γιά τόν οὐρανό.

€ 80 - 120 € 98
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.
LOT 32

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας.

€ 80 - 120
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας.
LOT 33

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας.

Ἐνδοχώρα, 1934-1937, [σ. 4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6.

€ 350 - 450 € 550
[ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος] «ΔΙΓΕΝΗΣ, Ὀρέστης».
LOT 34

[ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος] «ΔΙΓΕΝΗΣ, Ὀρέστης».

Ἐλεύθερο πνεῦμα, δοκίμιο.

€ 80 - 120 € 98
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος.
LOT 35

ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος.

Ὧρες ἀργίας.

€ 50 - 70
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 36

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα.

€ 400 - 600
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 37

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπ...

€ 150 - 200 € 196
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΜΑΛΑΝΟΣ, Τίμος.
LOT 38

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΜΑΛΑΝΟΣ, Τίμος.

Περί Καβάφη (συμπληρωματικά σχόλια).

€ 80 - 120 € 159
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — KEELY, Edmund.
LOT 39

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — KEELY, Edmund.

Cavafy’ s Alexandria, study of a myth in progress.

€ 50 - 70 € 196
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος.
LOT 40

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος.

Μαραμποῦ, δεύτερη ἔκδοση.

€ 150 - 200 € 404
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος.
LOT 41

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος.

Βάρδια.

€ 60 - 80
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.
LOT 42

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.

Ὀδυσσέας.

€ 100 - 150 € 122
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.
LOT 43

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.

Ὀδύσεια.

€ 1.200 - 1.600 € 1.468
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δημ. Γρ.
LOT 44

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δημ. Γρ.

Παλαιαί ἁμαρτίαι, λυρική συλλογή Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου 1874.

€ 40 - 60
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος.
LOT 45

ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος.

Σημεῖο, ποιήματα.

€ 100 - 150 € 171
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος.
LOT 46

ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος.

Ποιήματα.

€ 150 - 200 € 979
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος.
LOT 47

ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος.

Ὁ ὑπνόσακκος.

€ 60 - 80 € 122
ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος.
LOT 48

ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος.

Ἡ τελευταία θάλασσα.

€ 60 - 80 € 73
ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος.
LOT 49

ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος.

Τά πουλιά καί ἡ ἀφύπνιση.

€ 70 - 90 € 86
ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ, Μενέλαος.
LOT 50

ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ, Μενέλαος.

Περιμένοντας τό οὐράνιο τόξο.

€ 50 - 70 € 61
ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος.
LOT 51

ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος.

Ποιητικά ἔργα.

€ 60 - 80
ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Στέφ.
LOT 52

ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Στέφ.

Ballades, ποιήματα ὑπό Στεφάνου Μαρτζώκη.

€ 80 - 120 € 122