Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα & Έγγραφα-Νεοελληνική Χαρακτική & Ζωγραφική

Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, 5:00 μ.μ.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, 5:00 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα & Έγγραφα (Lots 1-353)
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, 5:00 μ.μ.
Nεοελληνική χαρακτική & Ζωγραφική (Lots 354-519)

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών, σας συστήνουμε να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας μέσω γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς στο τηλέφωνο +30 210 3614897. Το έμπειρο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία χρειαστείτε.


Lots (519)

DANTE, Alighieri.
LOT 1

DANTE, Alighieri.

Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλ­λη­νι­κά ἀ­π’ τόν Ν. Καζαντζάκη.

€ 300 - 400
ELIOT, T. S.
LOT 2

ELIOT, T. S.

Ἡ ἔρημη χώρα καί ἄλλα ποιήματα, εἰ­σα­γω­γή, σχό­λια, με­τά­φρα­ση Γιώρ­γου Σε­φ...

€ 80 - 120
ÉLUARD, Paul.
LOT 3

ÉLUARD, Paul.

Ποιήματα, ἑλληνική ἀπόδοση Ὀδυσσέα Ἐλύτη, [στη σ. 4:] Ἀπό τό «Δημόσιο ρόδο».

€ 600 - 700
ΑΙΣΩΠΟΣ.
LOT 4

ΑΙΣΩΠΟΣ.

Αἰσώπου μῦθοι, καταπολλά σκεπτικώτατοι, μεταγλωττισθέντες εἰς κοινήν γλῶσσαν, δι...

€ 400 - 600
LOT 5

Μυθολογικόν Συντίπα τοῦ φιλοσόφου, τά πλεῖστα περίεργον, ἐκ τῆς περσικῆς γλώσσης...

€ 80 - 120
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., και Émile LEGRAND.
LOT 6

ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., και Émile LEGRAND.

Les Exploits de Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, publiée pou...

€ 120 - 160
ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Διονύσιος.
LOT 7

ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Διονύσιος.

Νέος Ἐρωτόκριτος.

€ 150 - 200
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης.
LOT 8

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης.

Τοῦ χάρου ὁ χαλασμός, πεζή σάτυρα.

€ 100 - 150
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.
LOT 9

ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.

Παιδικές σελίδες. Τρελαντώνης.

€ 80 - 120
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.
LOT 10

ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.

Μάγκας.

€ 80 - 120
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 11

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Τά κλειδοκύμβαλα τῆς σιωπῆς.

€ 600 - 800
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 12

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Μπολιβάρ.

€ 600 - 700
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 13

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Μπολιβάρ.

€ 200 - 300
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 14

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Ἑπτά ποιήματα.

€ 400 - 600
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 15

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Ἡ ἐπιστροφή τῶν πουλιῶν. 

€ 400 - 600
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 16

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ.

€ 200 - 300
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.
LOT 17

ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.

Οἱ κλεψύδρες τοῦ ἀγνώστου.

€ 500 - 700
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.
LOT 18

ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.

Προσανατολισμοί.

€ 200 - 300
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ανδρέας.
LOT 19

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ανδρέας.

Ἐνδοχώρα, 1934-1937, [σ. 4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6.

€ 350 - 450
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 20

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Κτίσται.

€ 700 - 900
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 21

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Τείχη, ὑπό Κωνστ. Καβάφη.

€ 600 - 800
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 22

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ἀρχαῖαι ἡμέραι.

€ 800 - 1.200
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 23

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Δέησις.

€ 1.000 - 1.500
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 24

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Περιμένοντας τούς βαρβάρους.

€ 1.500 - 2.000
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 25

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα.

€ 800 - 1.200
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 26

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα.

€ 1.000 - 1.500
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 27

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1910-191[7].

€ 800 - 1.200
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 28

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1912-[1920].

€ 1.500 - 2.000
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 29

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1908-1914).

€ 1.000 - 1.500
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 30

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1915-[1926].

€ 1.500 - 2.000
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 31

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1907-1915).

€ 1.000 - 1.500
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 32

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1907-1915).

€ 400 - 600
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 33

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1916-1918).

€ 800 - 1.200
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 34

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1905-1915).

€ 800 - 1.200
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 35

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1919-[1932].

€ 1.500 - 2.000
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 36

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπ...

€ 3.000 - 4.000
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 37

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπ...

€ 600 - 800
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 38

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπ...

€ 300 - 400
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 39

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Poèmes, traduits du grec par Théodore Griva, précédés d’ une étude d’ Edmond Jal...

€ 200 - 300
ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ, Ιωάννης.
LOT 40

ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ, Ιωάννης.

Ἡ Βάρβιτος ἤτοι συλλογή τῶν λυρικῶν αὐτοῦ ποιημάτων.

€ 80 - 120
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής.
LOT 41

ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής.

Ἴαμβοι καί ἀνάπαιστοι.

€ 100 - 150
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  Έλλη.
LOT 42

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Έλλη.

Ἀνατολή, ἀναπόληση τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας καί καταστροφῆς τοῦ 1918-22.

€ 100 - 150
ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης Π.
LOT 43

ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης Π.

Τό φρέαρ μέ τίς φόρμιγγες.

€ 100 - 150
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος
LOT 44

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος

Ποιήματα γιά τήν Κύπρο.

€ 400 - 600
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος.
LOT 45

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος.

Ἅπαντα τά εὑρισκόμενα, μετά προλόγου περί τοῦ βίου καί τῶν ἔργων τοῦ ποιητοῦ ὑπό...

€ 80 - 120
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.
LOT 46

ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.

Ποιήματα.

€ 150 - 200
ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ, Μάνος.
LOT 47

ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ, Μάνος.

Μυθολογία.

€ 100 - 150
[ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος]. «ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Πέτρος».
LOT 48

[ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος]. «ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Πέτρος».

Τραγούδια τῆς ἐρημιᾶς.

€ 100 - 150
ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης.
LOT 49

ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης.

Ῥόδα καί Μῆλα.

€ 250 - 350
ΜΑΓΝΗΣ, Δανιήλ Δ.
LOT 50

ΜΑΓΝΗΣ, Δανιήλ Δ.

Λεξικόν ἱστορικομυθικόν καί γεωγραφικόν, συντεθέν ὑπό τοῦ Δανιήλου Δημητρίου Μάγ...

€ 100 - 150
ΓΑΖΗΣ, Άνθιμος.
LOT 51

ΓΑΖΗΣ, Άνθιμος.

Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης τρίτομον, νῦν τό δεύτερον ἐκ διαφόρων νεωτέρων ἑλλ...

€ 250 - 350
ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Σ. Ι.
LOT 52

ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Σ. Ι.

Λεξικόν ἱστορίας καί γεωγραφίας, δια­λαμ­βά­νον πε­ρί­λη­ψιν τῆς ἱ­στο­ρί­ας, φυ...

€ 300 - 400