Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

24 και 25 Νοεμβρίου 2021, 5:00 μ.μ.

Σημαντική ενημέρωση!
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης και των νέων μέτρων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την προστασία όλων μας, η δημοπρασίαθα διεξαχθεί σε δύο ημέρες χωρίς την παρουσία κοινού.

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 (Λαχνοί 1 - 364)
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 (Λαχνοί 365 - 602)

Εξέταση λαχνών
Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 23 Νοεμβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 4.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.


Lots (602)

Ρήγας ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, μεταφραστής.
LOT 1

Ρήγας ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, μεταφραστής.

Σχολεῖον τῶν ντελικάτων ἐραστῶν, ἤτοι βιβλίον ἠθικόν, περιέχον τά περίεργα συμβε...

€ 150 - 200
DANTE, Alighieri.
LOT 2

DANTE, Alighieri.

Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη.

€ 100 - 150
ÉLUARD, Paul.
LOT 3

ÉLUARD, Paul.

Ποιήματα, ἑλληνική ἀπόδοση Ὀδυσσέα Ἐλύτη, [στή σ. 4:] Ἀπό τό «Δημόσιο ρόδο».

€ 800 - 1.200
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.
LOT 4

ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.

Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν, μετ’ εἰσαγ...

€ 150 - 200
ΒΑΓΕΝΑΣ, Νάσος.
LOT 5

ΒΑΓΕΝΑΣ, Νάσος.

Ὁ τρίποδας.

€ 100 - 150
ΒΕΝΕΖΗΣ, Ηλίας.
LOT 6

ΒΕΝΕΖΗΣ, Ηλίας.

Αἰολική γῆ, μυθιστόρημα.

€ 80 - 120
ΒΛΑΣΤΟΣ, Πέτρος.
LOT 7

ΒΛΑΣΤΟΣ, Πέτρος.

Τῆς ζωῆς.

€ 100 - 150
ΔΗΜΟΥΛΑ, Κική.
LOT 8

ΔΗΜΟΥΛΑ, Κική.

Ἑνός λεπτοῦ μαζί.

€ 80 - 120
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 9

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Μήν ὁμιλεῖτε εἰς τόν ὁδηγόν.

€ 500 - 700
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.
LOT 10

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Ὁ Ἀτλαντικός (ἀνάτυπο ἀπό τήν «Ἀγγλοελληνική ἐπιθεώρηση»).

€ 300 - 400
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.
LOT 11

ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.

Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα.

€ 250 - 350
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιώργος.
LOT 12

ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιώργος.

Φύλλα ἡμερολογίου.

€ 150 - 200
ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Έκτωρ.
LOT 13

ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Έκτωρ.

Fuga.

€ 150 - 200
ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος.
LOT 14

ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος.

Στοῦ γλυτωμοῦ τό χάζι.

€ 80 - 120
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής.
LOT 15

ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής.

Ἡ φλογέρα τοῦ βασιλιᾶ, μέ τήν ἡρωική τριλογία, πρόλογο κ’ ἐπίλογο.

€ 100 - 150
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής.
LOT 16

ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής.

Τρισεύγενη, δρᾶμα σέ τέσσερα μέρη.

€ 100 - 150
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ.
LOT 17

ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ.

Σημειώσεις ἑκατό ἡμερών.

€ 80 - 120
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 18

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Στροφή.

€ 800 - 1.200
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 19

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Σχέδια στό περιθώριο, [στή σ. 2:] Ἀνατύπωση ἀπό «Τά Νέα Γράμματα» Μάιος 1935.

€ 400 - 600
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 20

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Θ. Σ. Ἔλιοτ, [στό ἐξώφυλλο:] Ἡ ἔρημη χώρα – Μαρίνα – Δυσκολίες πολιτευομένου – Τ...

€ 250 - 350
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 21

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Γυμνοπαιδία.

€ 400 - 600
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 22

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Ποιήματα, 1. Στροφή, Ἡ Στέρνα, Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδία.

€ 150 - 200
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 23

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Δοκιμές.

€ 200 - 300
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 24

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Ἡμερολόγιο καταστρώματος Β´.

€ 2.000 - 3.000
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 25

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Ἡμερολόγιο καταστρώματος β´.

€ 250 - 350
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 26

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Τελευταῖος σταθμός, συμπλήρωμα στό «Ἡμερολόγιο Καταστρώματος, Β´», [στή σ. 4:] Ἀ...

€ 250 - 350
ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος.
LOT 27

ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος.

Ἰτιές καί δάφνες.

€ 80 - 120
ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος.
LOT 28

ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος.

Αἱμάτων σταλαχτίτες, ποιήματα.

€ 80 - 120
ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης.
LOT 29

ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης.

Τό ταξίδι μου, ἔκδοση Β´.

€ 80 - 120
ΓΑΖΗΣ, Άνθιμος.
LOT 30

ΓΑΖΗΣ, Άνθιμος.

Λεξικόν ἑλληνικόν, πρός χρῆσιν τῶν περί τούς παλαιούς συγγραφεῖς ἐνασχολουμένων,...

€ 250 - 350
ΛΩΡΕΝΤΗΣ, Νικόλαος.
LOT 31

ΛΩΡΕΝΤΗΣ, Νικόλαος.

Λεξικόν τῶν ἀρχαίων μυθολογικῶν, ἱστορικῶν καί γεωγραφικῶν κυρίων ὀνομάτων, χρησ...

€ 80 - 120
LOT 32

Τά Ἑλληνικά Χρονικά, ἐφημερίς πολιτική ἐκδοθεῖσα ἐν Μεσολογγίῳ ὑπό τοῦ Δ. Ι. Μάγ...

€ 300 - 400
LOT 33

Ἡ Μνημοσύνη, [σύγγραμμα περιοδικόν ἐκδιδόμενον δίς τοῦ μηνός].

€ 250 - 350
LOT 34

Κιβωτός, σύγγραμμα περιοδικόν, ἐκδιδόμενον ἅπαξ τοῦ μηνός ὑπό Ι. Ξ. καί Ι. Μ.

€ 120 - 160
LOT 35

Μύρια ὅσα, ἐκδιδόμενα ἐν Παρισίοις καί συντασσόμενα ὑπό Ι. Ἰσιδωρίδου Σκυλίσση.

€ 150 - 200
LOT 36

Λόγος, ἐφημερίς τῶν ἀρχῶν τοῦ ἰσοθέου λόγου θρησκευτικῶν, πολιτικῶν καί φιλοσοφι...

€ 800 - 1.200
LOT 37

Φύρδην Μίγδην, ἐγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν ἐκδιδόμενον κατά Σάββατον, Pêle-Mêle,...

€ 80 - 120
LOT 38

Λόγος, κάθε δύο μήνες, Ποίημα -Διήγημα - Μελέτη, [διευθυντές: Φάνης Μιχαλόπουλος...

€ 150 - 200
LOT 39

Ἕσπερος, τό μεγαλύτερον ἑβδομαδιαῖον εἰκονογραφημένον φιλολογικόν καί ἐγκυκλοπαι...

€ 100 - 150
LOT 40

Τό Ἔργον, ἑβδομαδιαία εἰκονογραφημένη ἐπιθεώρησις, πολιτική, οἰκονομική, φιλολογ...

€ 350 - 450
LOT 41

Νεοελληνικά γράμματα, ἑβδομαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική, ἐπιστημονική ἐφημερί...

€ 200 - 300
LOT 42

Ξεκίνημα, δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό κι ἐπιστημονικό περιοδικό τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ...

€ 150 - 200
LOT 43

Ἐλεύθερα γράμματα, περιοδικό τῆς ζωντανῆς σκέψης, κυκλοφορεῖ κάθε Παρασκευή, διε...

€ 150 - 200
LOT 44

Ἀκρίτας, ἐθνικό περιοδικό, βγαίνει κάθε μήνα, ὑπεύθυνος Γιάννης Ζαχαράκης, [–Δεκ...

€ 400 - 600
ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ο Λαέρτιος.
LOT 45

ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ο Λαέρτιος.

Diogenes Laertius, De vita & moribus philosophorum.

€ 4.000 - 6.000
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ.
LOT 46

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ.

In hoc volumine haec insunt: Theodori introductivæ grammatices libri quatuor – e...

€ 15.000 - 20.000
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Φλάβιος ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ο πρεσβύτερος, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ο νεότερος, και ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ.
LOT 47

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Φλάβιος ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ο πρεσβύτερος, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ο νεότερος, και ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ: Λουκιανοῦ – Φιλοστράτου εἰκόνες – τοῦ αὐτοῦ ἡρωϊ...

€ 5.000 - 7.000
ΣΟΦΟΚΛΗΣ.
LOT 48

ΣΟΦΟΚΛΗΣ.

Σοφοκλέους τραγῳδίαι ἑπτά μετά σχολίων παλαιῶν καί πάνυ ὀφελίμων. Τά τῶν τραγῳδι...

€ 1.000 - 1.500
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, κ.ά.
LOT 49

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, κ.ά.

Isocrates nuper accurate recognitus et auctus. Ἰσοκράτης. Isocrates – Ἀλκιδάμας....

€ 1.500 - 2.000
ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ιωάννης.
LOT 50

ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ιωάννης.

Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαί ἀποφθεγμάτων. Ioannis Stobaei collectiones sententi...

€ 1.500 - 2.000
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ.
LOT 51

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ.

Ἀπολλωνίου τοῦ Ροδίου Ἀργοναυτικά, μετά τῶν παλαιῶν τε καί πάνυ ὠφελίμων σχολίων...

€ 600 - 800
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ, ο Πεδάνιος.
LOT 52

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ, ο Πεδάνιος.

Dioscoridis libri octo graece et latine.

€ 1.000 - 1.500