Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-262)
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 263-552)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. και Σάββατο 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.


Lots (551)

VOUTIER, Olivier.
LOT 157

VOUTIER, Olivier.

Lettres sur la Grèce, notes et chants populaires extraits du portefeuille du col...

€ 240 - 350
LOT 158

Memorial of a committee appointed at a public meeting of the citizens of New Yor...

€ 400 - 600
LOT 159

Address of the Committee appointed at a public meeting held in Boston, December...

€ 150 - 200
LEMBERT, Abraham.
LOT 160

LEMBERT, Abraham.

Der Kampf der Hellenen. Lied nach der Weise: Der Krieger zieh’t zum blut’gen Kam...

€ 300 - 400
LEMBERT, Abraham.
LOT 161

LEMBERT, Abraham.

Ipsara, oder der vierte Feldzug der Hellenen, von Lembert, Königl. Baier. Notär...

€ 300 - 400
GUIRAUD, Alexandre.
LOT 162

GUIRAUD, Alexandre.

Chants hellènes, Byron – Ipsara. [στη σ. 2:] Vendus pour la délivrance de deux j...

€ 200 - 300
MASSAS, Charles.
LOT 163

MASSAS, Charles.

Le siége de Lyon, poëme, suivi d’odes sur la Grèce, dythirambes et poésies diver...

€ 150 - 200
GAUTIER, J. E.
LOT 164

GAUTIER, J. E.

Ipsara, chant elégiaque.

€ 100 - 150
LOT 165

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ — Ἀνέκδοτος ἐπιστολή τοῦ Κυβερνήτου, [πάνω:] Ναυτικόν Ἀπομα...

€ 150 - 200
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος.
LOT 166

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος.

Ὕμνος(a) εἰς τήν ἐλευθερίαν, ἔγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος, τόν Μάϊον μῆνα...

€ 3.000 - 4.000
ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ —
LOT 167

ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ —

Ἀρ. 1185) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αἱ παροῦσαι χαρμόσυναι ἡμέραι ἔγιναν...

€ 3.000 - 4.000
PARRY, William.
LOT 168

PARRY, William.

The last days of Lord Byron, with his Lordship’s opinions on various subjects, p...

€ 150 - 200
CHATEAUBRIAND, F. A.
LOT 169

CHATEAUBRIAND, F. A.

Note sur la Grèce, nouvelle édition, augmentée d’un avant-propos.

€ 260 - 350
SALVO, Marquis de.
LOT 170

SALVO, Marquis de.

Lord Byron en Italie et en Grèce, ou Aperçu de sa vie et de ses ouvrages d’après...

€ 300 - 400
LOT 171

L'Ipsariote, ou La Grèce vengée.

€ 200 - 300
COLLEGNO, Giacinto.
LOT 172

COLLEGNO, Giacinto.

Diario dell’assedio di Navarino, memorie di Giacinto Collegno, precedute da un r...

€ 100 - 150
RAFFENEL, Claude Denis.
LOT 173

RAFFENEL, Claude Denis.

Histoire des Grecs modernes, depuis la prise de Constantinople par Mahomet II, j...

€ 150 - 200
COCHRANE, Thomas Barnes, 11th Earl of Dundonald, και H. R. Fox BOURNE.
LOT 174

COCHRANE, Thomas Barnes, 11th Earl of Dundonald, και H. R. Fox BOURNE.

The life of Thomas, Lord Cochrane, tenth Earl of Dundonald, G.C.B., completing “...

€ 100 - 150
EMERSON, James, Giuseppe PECCHIO και W. H. HUMPHREYS.
LOT 175

EMERSON, James, Giuseppe PECCHIO και W. H. HUMPHREYS.

A picture of Greece in 1825, as exhibited in the personal narratives of James Em...

€ 300 - 400
BARTHÉLEMY, Auguste.
LOT 176

BARTHÉLEMY, Auguste.

Les Grecs, épître au Grand-Turc, deuxième edition.

€ 150 - 200
LOT 177

Report of the evidence and reasons of the award between Johannis Orlandos & Andr...

€ 150 - 200
BIGNON, L. P. Ι.
LOT 178

BIGNON, L. P. Ι.

Τά μυστικοσυμβούλια καί οἱ λαοί, ἀπό τά 1815 ἕως σήμερον, παρά τοῦ κυρίου Μπινιώ...

€ 120 - 160
CROCHOT, L.
LOT 179

CROCHOT, L.

Recherches sur le bonheur de l’homme dans l’ordre physique, moral et social, ven...

€ 150 - 200
[MASSAS, Charles].
LOT 180

[MASSAS, Charles].

Poésies lyriques sur la guerre et l’affranchissement de la Grèce, suivies du pro...

€ 100 - 150
PRADT, Dominique Dufour de.
LOT 181

PRADT, Dominique Dufour de.

De l’intervention armée pour la pacification de la Grèce.

€ 150 - 200
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος.
LOT 182

ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος.

Βίος Ἀδαμαντίου Κοραῆ, συγγραφείς παρά τοῦ ἰδίου, εἰς τόν ὁποῖον ἐπροστέθη ἡ εἰκ...

€ 100 - 150
LOT 183

ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρός τούς Ἕλληνας. ΕΛΛΗΝΕΣ! ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ...

€ 1.000 - 1.500
FINLAY, George.
LOT 184

FINLAY, George.

The Hellenic Kingdom and the Greek Nation.

€ 300 - 400
PARISH, Henry Headley.
LOT 185

PARISH, Henry Headley.

The diplomatic history of the monarchy of Greece, from the year 1830.

€ 200 - 300
LOT 186

Πρακτικά τοῦ εὐγενεστάτου βαρώνου κυρίου Κωνσταντίνου Μπέλλιου Μακεδόνος, συλλεγ...

€ 100 - 150
LOT 187

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ. 1. ΤΗΝ 1 Ἰανουαρίου αἱ Α Α. Μ Μ. ὁ Β...

€ 150 - 200
LOT 188

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ Α. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ...

€ 150 - 200
HECQUARD, Hyacinthe.
LOT 189

HECQUARD, Hyacinthe.

Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie.

€ 120 - 160
LOT 190

ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χορηγεῖ...

€ 400 - 600
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΛΓΑ — ΙΩΑΝΝΟΥ, Φίλιππος.
LOT 191

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΛΓΑ — ΙΩΑΝΝΟΥ, Φίλιππος.

Γαμήλιος ὠιδή εἰς τούς αἰσίους γάμους τοῦ μεγαλειοτάτου βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Γεω...

€ 300 - 400
[ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Φίλιππος και Ιωάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ].
LOT 192

[ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Φίλιππος και Ιωάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ].

Ἄλμπουμ μέ φωτογραφίες τῶν λιθογραφιῶν τοῦ λευκώματος τοῦ Peter von Hess.

€ 400 - 600
LOT 193

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ ὁ ἀρχειοφύλαξ τῆς Βουλῆς προσβληθείς ἐξ ἐγκεφαλικῆς ἀποπληξία...

€ 120 - 160
LOT 194

MENU. DINER du 3/15 Decembre 1886. Consommé à la royale. orge [—] Scherry Solera...

€ 100 - 150
LOT 195

Ἑστία. Πανηγυρικόν τεῦχος ἐπί τῇ εἰκοσιπενταετηρίδι τῆς βασιλείας Γεωργίου, 1863...

€ 150 - 200
CAFIERO, Ferdinando.
LOT 196

CAFIERO, Ferdinando.

Alla guerra Greco-Turca del 1897, impressioni di un filellenico.

€ 100 - 150
ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Ιωσήφ.
LOT 197

ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Ιωσήφ.

[Τά] Ὀλύμπια, ἐμβατήριον διά κλειδοκύμβαλον.

€ 200 - 300
ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Σπυρίδων.
LOT 198

ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Σπυρίδων.

Marche des Jeux Olympiques, 1896. Pour piano, Op. 52 par Sp. Kaissaris, chef de...

€ 200 - 300
LOT 199

Ἀναμνηστικόν λεύκωμα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1896. Καλλιτεχνικαί εἰκόνες ἀρχαί...

€ 600 - 800
BALCK, Viktor G.
LOT 200

BALCK, Viktor G.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 — Sveriges deltagande i Olympiska Spelen i Athen 1906: Re...

€ 260 - 350
LOT 201

Internationale Olympische Spiele in Athen, 22. April — 2. Mai 1906, Règlements (...

€ 260 - 350
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, Σπύρος και Κώστας ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ.
LOT 202

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, Σπύρος και Κώστας ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ.

(α) Ὄλγα - Σοφία - Κωνσταντή, (β) Ἤλθε ὁ Κωνσταντίνος μας.

€ 200 - 300
ΑΣΙΚΗΣ, Γρηγόρης, Σπύρος ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ και Κώστας Ρούκουνας.
LOT 203

ΑΣΙΚΗΣ, Γρηγόρης, Σπύρος ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ και Κώστας Ρούκουνας.

(α) Τά όρφανά, (β) Ἐχάσαμε τόν Βενιζέλο.

€ 200 - 300
LOT 204

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

€ 200 - 300
LOT 205

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ὁ Γερμανικός Στρατός ἔπραξε τό πᾶν, ὡς Δύναμις Κατοχῆς ἀπ...

€ 100 - 150
ΤΡΑΥΛΟΣ, Γιώργος.
LOT 206

ΤΡΑΥΛΟΣ, Γιώργος.

«Ὁλοκαυτώματα». Ἀπό τά τριάντα χρόνια τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας, 1921-1951, τόμος...

€ 100 - 150
LOT 207

Ὀνοματολόγιον ναυτικόν.

€ 100 - 150
JURIEN DE LA GRAVIÈRE, J. P. E.
LOT 208

JURIEN DE LA GRAVIÈRE, J. P. E.

Ἱστορία τοῦ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῶν Ἑλλήνων ἀγῶνος, κυρίως τοῦ ναυτικοῦ, μετάφρασι...

€ 100 - 150