Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-262)
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 263-552)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. και Σάββατο 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.


Lots (551)

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντίνος, μεταφραστής.
LOT 1

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντίνος, μεταφραστής.

Τό δράμα πού ἐσύνθεσε ὁ περίφημος Καλιδάσας, τό ὀνομαζόμενο Ὁ ἀναγνωρισμός τῆς Σ...

€ 100 - 150
GOETHE, Johann Wolfgang von.
LOT 2

GOETHE, Johann Wolfgang von.

Φάουστ, μετάφρασις Ἀριστ. Προβελεγίου, μετά φωτογραφιῶν καί ξυλογραφιῶν κατά τόν...

€ 200 - 300
SHAKESPEARE, William.
LOT 3

SHAKESPEARE, William.

Ἡ τρικυμία, δράμα Οὐϊλιέλμου Σέϊκσπηρ, μετάφρασις Ι. Πολιλλᾶ, Κερκυραίου.

€ 120 - 160
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, Δημήτριος.
LOT 4

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, Δημήτριος.

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, Δημήτριος. ΕΙΡΗΝΑΙΩΙ ΘΥΡΣΙΩΙ, ΤΗΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕ...

€ 100 - 150
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.
LOT 5

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.

Μαργαρίτα – Εἰκόνες ἀπ’ τό ἡλιοβασίλεμα.

€ 150 - 200
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.
LOT 6

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.

Ἡ παραμυθένια πολιτεία.

€ 180 - 220
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.
LOT 7

ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.

Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας.

€ 100 - 150
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.
LOT 8

ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας.

Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας.

€ 100 - 150
ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος.
LOT 9

ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος.

Ἔρημες ψυχές, [στη σ. [5]: «Ὁ βασιληάς Κοφετουά καί ἡ ἐπαίτις». Εἰκών τοῦ Μπέρν...

€ 100 - 150
ΖΑΡΟΥΚΑΣ, Κώστας.
LOT 10

ΖΑΡΟΥΚΑΣ, Κώστας.

Le jardin des oliviers.

€ 150 - 200
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιώργος.
LOT 11

ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιώργος.

Φύλλα ἡμερολογίου.

€ 100 - 150
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 12

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1912-[1920].

€ 1.500 - 2.000
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 13

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1916-1918).

€ 800 - 1.200
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.
LOT 14

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1919-[1932].

€ 1.500 - 2.000
ΚΥΡΟΥ, Κλείτος.
LOT 15

ΚΥΡΟΥ, Κλείτος.

Κραυγές τῆς νύχτας.

€ 100 - 150
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Τάσος.
LOT 16

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Τάσος.

Ὁ ἄνθρωπος μέ τό ταμποῦρλο.

€ 100 - 150
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσιμος.
LOT 17

ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσιμος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ — Πενήντα μία αὐτοτελείς ἐκδόσεις τῆς περι...

€ 800 - 1.200
ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος.
LOT 18

ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος.

Intelligence.

€ 260 - 350
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, Τίτος.
LOT 19

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, Τίτος.

Χωματόδρομος.

€ 100 - 150
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, Μιχαήλ.
LOT 20

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, Μιχαήλ.

Ἑρμῆλος, ἤ Δημοκριθηράκλειτος, τόμος πρῶτος (δεν εκδόθηκε άλλος).

€ 500 - 700
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης.
LOT 21

ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης.

Πυραμίδες.

€ 120 - 160
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 22

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

Ἡμερολόγιο καταστρώματος β´.

€ 1.500 - 2.000
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.
LOT 23

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος.

...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν...

€ 400 - 600
[ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος] «ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Μαθιός».
LOT 24

[ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος] «ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Μαθιός».

Τά ἐντεψίζικα, φιλολογική ἐπιμέλεια: Γ. Π. Εὐτυχίδης [=Σαββίδης].

€ 150 - 200
[ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, Μάτση] «Μάτση, ΑΝΔΡΕΟΥ».
LOT 25

[ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, Μάτση] «Μάτση, ΑΝΔΡΕΟΥ».

Μάης, Ἰούνης & Νοέμβρης.

€ 100 - 150
GUARINO DI FAVERA.
LOT 26

GUARINO DI FAVERA.

Λεξικόν τό μέγα καί πάνυ ὠφέλιμον, Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος, τοῦ τῆς Νουκερίας...

€ 300 - 400
LOT 27

Γενική Ἐφημερίς τῆς Ἑλλάδος.

€ 1.000 - 1.500
LOT 28

Ἀσκληπιός, σύγγραμμα ἰατρικόν ἐκδιδόμενον περιοδικῶς παρά τῆς ἐν Ἀθήναις Ἰατρικῆ...

€ 100 - 150
LOT 29

Ὁ Βρεττανικός Ἀστήρ.

€ 500 - 700
LOT 30

Οἱ λαοί, ἐκδίδεται ἀνά πᾶσαν Κυριακήν, [στην τελευταία σελίδα του φύλλου 2:] Ὁ σ...

€ 150 - 200
LOT 31

Ἀθηναΐς, ἐφημερίς τῶν νέων, ἐκδίδοται ἄπαξ τοῦ μηνός.

€ 200 - 300
LOT 32

Αἰών, ἐκδίδεται καθ’ ἑκάστην πλήν τῆς Κυριακῆς, [συντάκτης καί διευθυντής: Τιμολ...

€ 300 - 400
LOT 33

Ὁ Κόσμος, ἑβδομαδιαῖον ἐγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν.

€ 100 - 150
LOT 34

Ἡ “Νίκη”. “Niki”, Illustrated Greek Weekly Magazine. Χαρίλαος Οἰκονομίδης, διευθ...

€ 600 - 800
LOT 35

Γράμματα, [στον Γ´ τόμο:] Συντάχτες: Δ. Ζαχαριάδης, Στέφανος Πάργας, Μιχάλης Περ...

€ 100 - 150
LOT 36

Ἡ Νίκη, ἑβδομαδιαία εἰκονογραφημένη ἐπιθεώρησις.

€ 260 - 350
LOT 37

Δρῆρος, μηνιαῖο λαογραφικό καί φιλολογικό περιοδικό, ἰδιοκτήτης-διευθυντής Μανώλ...

€ 150 - 200
LOT 38

Ὀχρίς [—Ἀχρίς (φύλλο 6)], περιοδική ἐφημερίς τῆς 1380 Μονάδος.

€ 200 - 300
LOT 39

Λεσβιακά γράμματα, φιλολογικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό τῶν νέων, ὑπεύθυνος: Μί...

€ 200 - 300
LOT 40

Ἐλεύθερα γράμματα, περιοδικό τῆς ζωντανῆς σκέψης, διευθυντής: Δημήτρης Φωτιάδης.

€ 200 - 300
LOT 41

Ναυσικά, δεκαπενθήμερος κερκυραϊκή ἐπιθεώρησις – Ἔκδοσις τῆς Κερκυραϊκῆς Συντροφ...

€ 150 - 200
LOT 42

Δοκιμές, μηνιαῖο περιοδικό μελέτης καί τέχνης, [—Δίμηνη ἔκδοση προβληματισμοῦ νέ...

€ 120 - 160
ΠΙΝΔΑΡΟΣ.
LOT 43

ΠΙΝΔΑΡΟΣ.

Πινδάρου Ὀλύμπια, Νέμεα, Πύθια, Ἴσθμια, μετά ἐξηγήσεως παλαιᾶς πάνυ ὠφελίμου, κα...

€ 4.000 - 6.000
MELANCHTHON, Philipp.
LOT 44

MELANCHTHON, Philipp.

Libellus graecae grammaticae Philippi Melanchthonis adiectis tabulis flexionum q...

€ 200 - 300
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ.
LOT 45

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ.

Πλουτάρχου Χαιρωνέως τά σωζόμενα συγγράμματα. Plutarchi Chæronensis quæ extant o...

€ 3.000 - 4.000
LOT 46

Hygini Gromatici et Polybii Megalopolitani, De castris romanis, quæ exstant. Cum...

€ 400 - 600
ΑΙΣΩΠΟΣ.
LOT 47

ΑΙΣΩΠΟΣ.

Αἰσώπου τοῦ Φρυγός βίος καί μῦθοι, μετά τῆς Χρηστοηθείας Ἀντωνίου τοῦ Βυζαντίου,...

€ 200 - 300
ΞΕΝΟΦΩΝ.
LOT 48

ΞΕΝΟΦΩΝ.

Κύρου Παιδεία καί Κύρου Ἀνάβασις. Μεταφρασθεῖσαι εἰς τήν ὁμιλουμένην γλῶσσαν καί...

€ 120 - 160
ΠΙΝΔΑΡΟΣ.
LOT 49

ΠΙΝΔΑΡΟΣ.

Ἰσθμιονίκαι. I vincitori Ismj di Pindaro tradotti in italiane canzoni, ed illust...

€ 150 - 200
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μιχαήλ, ο Σιατιστεύς.
LOT 50

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μιχαήλ, ο Σιατιστεύς.

Πρόχειρος καί εὐπόριστος διδάσκαλος, τῶν πρωτοπείρων Ῥωμελιτῶν, τῆς γερμανικῆς γ...

€ 400 - 600
CAMDEN, William.
LOT 51

CAMDEN, William.

Institutio Graecae grammatices compendiaria, in usum Regiae scholae Westmonaster...

€ 300 - 400
DAVID, Jules.
LOT 52

DAVID, Jules.

Méthode pour étudier la langue grecque moderne.

€ 150 - 200