Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-262)
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 263-552)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. και Σάββατο 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.


Lots (551)

LOT 209

Κανονισμός ναυσιπλοΐας [πάνω:] Νέα Ἑταιρεία τῆς Διώρυγος τῆς Κορίνθου.

19 σ. Με 5 αναδιπλούμενους λιθόγραφους πίνακες (ανάμεσά τους 2 χάρτες και ένα τοπογραφικό). Μεταγενέστερη πάνινη ράχη. [δεμένο μαζί:] ΚΟΚΙΔΗΣ, Ν. Ὁ Μόλτκε ὡς ἀρχηγός τοῦ Ἐπιτελείου εἰς χαρακτηριστικάς ἐνεργείας κατά τούς πολέμους 1866-1870. Αθήνα, «Αυγή» Αθ. Α. Παπασπύρου, 1910. $ 8ο, 35 σ. [δεμένο μαζί:] ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ιωάννης Γ. Περί τοῦ ὑπολογισμοῦ τῶν στοιχείων βολής τῶν φορητών ὅπλων ἐπί τῇ βάσει τῶν νέων βλητικῶν μεθόδων. Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1907. $ 8ο, 46 σ. [δεμένο μαζί:] ΒΟΤΣΗΣ, Νικόλαος Ι. Μελέτη δημοσιευθεῖσα εἰς τό περιοδικόν τῆς Στρατιωτικής Βιβλιοθήκης. Αθήνα, «Αυγή» Αθ. Α. Παπασπύρου, 1911. $ 8ο, 32 σ. Εικόνες εντός κειμένου. [δεμένο μαζί:] Σκέψεις καί μελέται ἐπί τῆς μετασκευής τῶν τριῶν θωρηκτών μας καί τῆς ναυτικής μας παρασκευής ἐν γένει, ὑπό Ὑποπλοιάρχων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Αθήνα, Σπ. Κουσουλίνος, 1907. $ 8ο, 16 σ. [δεμένο μαζί:] Περί τοῦ τρόπου τοῦ καλῶς διοικείν [πάνω:] Κεντρικόν Προγυμναστήριον. χ.τ., 1923. $ 17 σ. [δεμένο μαζί:] ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Αλέξανδρος Δ. Ἐγχειρίδιον περί τοῦ χειρισμοῦ τῶν ἠλεκτροαυτοματικῶν τορπιλλών. Αθήνα, Σπ. Κουσουλίνος, 1887. $ 8ο, 28 σ. (βαθιά ξακρισμένο αντίτυπο). Εικόνες εντός κειμένου. [δεμένο μαζί:] HOEPKE, Hermann. Ἀντοχή ὑλικῶν (ἀντίστασις ὕλης). Αθήνα, Επ. Ζαγκούρογλου, 1916. $ 117 σ. Εικόνες εντός κειμένου. [δεμένο μαζί:] Γενικαί ὁδηγίαι διάπλου Εὐρίπου. χ.τ. και χ. [Αθήνα 1918]. $ 7 σ. [δεμένο μαζί:] Ἐγκόλπιον δοκίμου. 71 σ. (βαθιά ξακρισμένο αντίτυπο). Λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου). [δεμένο μαζί:] Συνθῆκαι βολής τῶν ἐπαναληπτικῶν πολυβόλων. χ.τ. και χ. $ 14 σ. (λείπει ο τίτλος).

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 210

ΜΟΛΙΝ, Λεωνίδας.

Ναυτικόν λεύκωμα: Οἱ κατά θάλασσαν νικηταί τοῦ Βαλκανικοῦ Πολέμου.

4ο, 244 σ. Πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Αρχικό πανί (λίγο λερωμένο, λείπει μικρό τμήμα της ράχης).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 211

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Β.

[Στρατιωτική γεωγραφία τῆς εὐρωπαϊκής Τουρκίας καί ἰδίως τῶν ὁμόρων τῆς Ἑλλάδος ἐπαρχιῶν, ἤτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ἠπείρου καί Ἀλβανίας, συντεταγμένη ἐπί τῇ βάσει περιηγήσεων καί διαφόρων ἄλλων πληροφοριῶν].

4 μέρη δεμένα σ’ έναν τόμο, 8ο, 1274 σ. [166 + (167-280) + (281-702) + (704-1274)]. (λείπουν 4 φύλλα: σ. 242-249, ξακρισμένο το πάνω περιθώριο, με απώλεια σελιδαρίθμησης σε λίγα φύλλα). Εξ ολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (σχίσιμο στην πάνω ένωση, τίτλος στη ράχη: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ / Β. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ»). Πρβ. Ηλιού & Πολέμη (προσθήκη υπό έκδοση). $ Για ένα άλλο (πληρέστερο) αντίτυπο της παρούσας έκδοσης βλ. τον λαχνό 260 της υπ’ αρ. 73 δημοπρασίας μας της 14ης
Μαρτίου 2019 (https://www.vergosauctions.com/auctions/detail/category/4/auction/894/item/5506).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 213

Raccolta di risoluzioni del primo Parlamento degli Stati Uniti Jonj sotto la Costituzione del 1817, dalla sua prima Sessione sino al termine della quinta.

4ο, VI + 23 σ. (μικρός λεκές από μελάνι στο τελευταίο φύλλο). Ξυλόγραφο έμβλημα στον τίτλο. Αρxικά μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα (φθορές στη ράχη). Legrand & Pernot, 1016. [μαζί:] Atti emanati dal secondo Parlamento degli Stati Uniti Jonie sotto la Costituzione del 1817, durante la sua prima Sessione tenuta nell’anno 1823. Κέρκυρα, Stamperia del Governo, 1823. $ 4o, 40 σ. (αμυδροί λεκέδες από νερό). Ιταλικό και ελληνικό κείμενο σε 2 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα στον τίτλο. Αρχικά απλά εξώφυλλα (λερωμένα). Ηλιού 1823.2. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 214

CUSANI, Francesco.

La Dalmazia, le Isole Jonie e la Grecia (visitate nel 1840), memorie storico-statistiche.

2 τόμοι, 8ο, 320 και 324 σ. (ελαφρά οξειδωμένοι οι χάρτες, ο Β´  τόμος και αρκετά φύλλα του Α´ ). Με 2 αναδιπλούμενους χαλκόγραφους χάρτες. Νεότερο δέρμα (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). Legrand & Pernot, 1494, Contominas 180. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 215

[ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος].

Varietà letterarie.

8ο, 111 σ. (λυμένο ένα τετράφυλλο στην αρχή, ελαφρά οξειδωμένα μερικά φύλλα). Απλά εξώφυλλα της εποχής (λείπει το κάτω, φθορές στη ράχη, άκοπο). Legrand & Pernot, 1536. («Rarissime et recherché»). [μαζί, του ιδίου:] Sullo svolgimento storico del primitivo cristianesimo. Memoria di Ermanno Lunzi. Μιλάνο, Amministrazione del Politecnico, 1868. $ 8ο, 22 σ. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (λείπει μικρό τμήμα από το πάνω, φθορές στη ράχη). Legrand & Pernot, 2666. («Rarissime»). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 216

GARDNER, John Dunn.

The Ionian Islands in relation to Greece, with suggestions for advancing our trade with the Turkish countries of the Adriatic, and the Danube.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 91 σ. (λυμένο το τελευταίο τεύχος και έξι ακόμη φύλλα: σ. 3-14). Απόδετο. Legrand & Pernot, 2077.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 217

DÖRPFELD, Wilhelm.

Brief über die Ausgrabungen in Leukas-Ithaka.

8ο, 12 σ. Χειρόγραφη διόρθωση στον τίτλο («Brief über Leukas-Ithaka: Die Ergebnisse der Ausgrabungen von 1905»). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα, ο τίτλος στη σ. [1]. [μαζί, του ιδίου:] Zweiter Brief über Leukas-Ithaka: Die Ergebnisse der Ausgrabungen von 1905. Αθήνα, Τυπογραφείο «Εστία» Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, χ.χ. [1906]. $ 8ο, 20 σ. Με έναν χάρτη στη σ. [2]. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα, ο τίτλος στη σ. [1]. [μαζί, του ιδίου:] Sechster Brief über Leukas-Ithaka: Die Ergebnisse der Ausgrabungen von 1910. χ.τ. και χ. [1911]. $ 8ο, 40 σ. Με 4 εικόνες εκτός κειμένου και έναν χάρτη και 3 τοπογραφικά εντός. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη). (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 219

Ἀπονομή διδακτορικοῦ διπλώματος στόν Λουκᾶ Καρρέρ, δήμαρχο Ζακύνθου, 1879-1891 καί 1895-1899.

Μονόφυλλο, 485 x 648 mm. (ελαφρά οξειδωμένο στα δεξιά, τρεις μικρές τρύπες). Εν μέρει έντυπο και συμπληρωμένο με το χέρι, το κείμενο σε διακοσμητικό πλαίσιο, σφραγίδα του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, της Ιονίου Ακαδημίας, της Γενικής Επιτροπής Κοινής Παιδείας, και άλλη μία δυσανάγνωστη, στην οποία διακρίνεται ο Λέων του Αγίου Μάρκου. Σε κορνίζα.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 220

Ἰόνιος ἀνθολογία, μετ’ ἐλπίδων ἀγαθῶν.

το τεύχος Δ´  (από τα 5), 8ο, δ´  + (726-961). (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Ο τίτλος στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά σε ξυλόγραφη σύνθεση με βάζο. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Legrand & Pernot, 1222.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 222

Uffizio fatto a sua Eccellenza il Sig. Conte Spiridion Georgio Teotochi, Presidente del Senato della Repubblica delle Sette Isole Unite dal Nobile Prestantissimo Senatore Sig. Dot. Gio. Francesco Zulatti a nome del Senato... [τελειώνει:] Corfu li 9 Ottobre 1800.

Μονόφυλλο, 426 x 310 mm. (ελαφρά οξειδωμένο κάτω δεξιά). Παπαδόπουλος (Ιονική) 713. $ Καλείται ο αρχηγός του κράτους να προστατεύσει τα συμφέροντα της πατρίδος.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 224

ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ, Κωνσταντίνος.

Das Achilles-Schloss auf Corfu.

πλάγιο 4ο (246 x 324 mm.), 64 σ. Με 13 βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών εκτός κειμένου, εικόνες εντός κειμένου (μία ολοσέλιδη). Αρχικά εικονογραφημένα χαρτόνια (πανί στη ράχη, χωρίς τη θήκη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 225

ΠΕΡΔΙΚΑ, Νίκη Λ.

Σκῦρος, ἐντυπώσεις καί περιγραφαί – ἱστορικά καί λαογραφικά σημειώματα – ἤθη καί ἔθιμα – μνημεῖα τοῦ λόγου τοῦ λαοῦ.

2 τόμοι, 4ο, 313 και 328 σ. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου (2 έγχρωμες). Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (λίγο λερωμένα στον Α´  τόμο, μικρά σχισίματα στον Β´ , άκοπος ο Β´  τόμος). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 226

ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αναστάσιος.

Περί τῆς νῆσου Πέτσας ἤ Σπετσῶν.

8ο, 96 σ. (μικρό σχίσιμο στην εξωτερική πλευρά ενός φύλλου: σ. 17-18). Κατάλογος συνδρομητών. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα. Ηλιού & Πολέμη, 1877.555.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 227

ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π.

Ἡ Ἄνδρος, ἤτοι ἱστορία τῆς νήσου ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς.

2 τόμοι, 731 και 446 σ. Με 8 φωτοτυπικούς πίνακες και 2 πορτραίτα εκτός κειμένου, εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (δύο μικρά επιδιορθωμένα σχισίματα στο πάνω του Α´  τόμου, άκοπος ο Β´ ). (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 228

ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Γεράσιμος Σ.

Σαμιακή νομοθεσία, περιέχουσα τά προνόμια τῆς Ἡγεμονίας Σάμου καί ἅπαντας τούς ἐν ἰσχύϊ νόμους αὐτῆς.

XVIII + ξδ´ + 1171 (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα, τέσσερα φύλλα επαναλαμβάνονται δύο φορές: σ. 1161-8). Δερμάτινη ράχη (μικρή φθορά στο πάνω κάλυμμα). [μαζί:] Σαμιακόν ἡμερολόγιον 1938, [πάνω:] Ἀδελφότης Σαμίων, Ἀθῆναι. Αθήνα 1938. $ XV + 304 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Εικόνες εντός κειμένου, διαφημίσεις εκτός κειμένου. Αρχικό πανί (σπασμένες οι συνδέσεις). [μαζί:] Σαμιακόν ἡμερολόγιον 1953, [πάνω:] Ἀδελφότης Σαμίων ἐν Αθήναις. Αθήνα 1952. $ [192] + 48 σ. Εικόνες εντός κειμένου, διαφημίσεις εκτός κειμένου. Αρχικό πανί. (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 229

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π.

The massacres of Chios, described in contemporary diplomatic reports.

xxxiv + 242 σ. Με έναν δισέλιδο χάρτη και 2 εικόνες εκτός κειμένου. Αρχικό πανί (αξάκριστο αντίτυπο), περικάλυμμα (λίγο λερωμένο, μικρές φθορές). Λαγανάς 1956.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 230

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π.

Chius vincta, or the occupation of Chios by the Turks (1566) & their administration of the island (1566-1912), described in contemporary diplomatic reports and official dispatches.

cclxxvii + 264 σ. Προμετωπίδα και μία εικόνα εκτός κειμένου. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση. Αρχικό πανί (λίγο λερωμένο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 231

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π.

The costumes of Chios, their development from the XVth to the XXth century.

xii + 338 σ. (αμυδρός λεκές από νερό στην πάνω πλευρά μερικών πινάκων χωρίς να επηρεάζονται οι εικόνες). Έκδοση περιορισμένη σε 500 αντίτυπα, με 111 πίνακες (οι περισσότεροι έγχρωμοι), εικόνες εντός κειμένου (ένας ολοσέλιδος χάρτης). Αρχικό πανί (ξεθωριασμένη η ράχη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 232

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π.

Diplomatic archive of Chios, 1577-1841.

2 τόμοι, xliii + 457 και (461-1117) σ. Αρχικό πανί, περικάλυμμα (λίγο λερωμένο). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 233

Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ἐφημερίς τῆς Γενικῆς Διοικήσεως Δωδεκανήσου.

τα φύλλα 1-91, 503 σ. (τρύπες από περφορατέρ στο εσωτερικό περιθώριο). Κείμενο σε 2 στήλες. (αρκετά φύλλα άκοπα). (91) $ ΣΠΑΝΙΟ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 234

ΨΙΛΑΚΗΣ, Βασίλειος.

Ἱστορία τῆς Κρήτης, ἀπό τῆς ἀπωτάτης ἀρχαιότητος μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων.

3 τόμοι, ι´  + 756 + 55, 360 + 112 + β´  και 1265 + β´  σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένο αντίτυπο, σχίσιμο σε ένα φύλλο του Α´  τόμου: σ. 165-166). Νεότερο πανί.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 235

Εἰκονογραφημένον λεύκωμα Μακεδονίας-Θράκης 1929.

πλάγιο 8ο (156 x 237 mm.), [114] σ. Χωρίς ιδιαίτερη σελίδα τίτλου (ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα). Με πολλές εικόνες (κυρίως πορτραίτα) και διαφημίσεις εντός κειμένου, διαφημίσεις σε 26 χρωματιστά φύλλα εκτός κειμένου και στο
πάνω ακρόφυλλο. Πάνινη ράχη (σχισίματα στις ενώσεις, μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 236

PERILLA, F.

À travers la Macédoine.

4ο, VII + 161 σ. (λυμένη μία φωτογραφία). Με 2 χάρτες, 16 έγχρωμες αναπαραγωγές υδατογραφιών του συγγραφέα και 29 φωτογραφίες του εκτός κειμένου, ξυλογραφίες εντός κειμένου. Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 237

[Ἀπόψεις μοναστηριῶν καί σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους].

πλάγιο 8ο (167 x 224 mm.). Με 31 φωτοτυπικές αναπαραγωγές συνδεδεμένες μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν πτυσσόμενο άλμπουμ τύπου ακορντεόν, λεζάντες στα γαλλικά και τα ρωσικά. Αρχικά χαρτόνια (ο τίτλος στα ρωσικά στο πάνω κάλυμμα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 238

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ – Χαζινέϊ Ἀράϊ Μουστακημέϊ Μεσιχιέ, (Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας), Γιάνι Σσεραίτ βέ ἀκαΐδ, βέ ἐσάση Μεζχέπι Ἰησεβεγιέ δαΐρ ναδίρ-ουλ- ἐμσάλ πίρ κιτάπ-η μουστετάπ ὀλούπ, οὔτζ Δζιλδέ μουνκασήμ βέ τάππ-ου τεμσίλ ὀληνμήσδηρ.

3 μέρη σε έναν τόμο, 4ο, στ´  + δ´  + (1-131), (134-249) και (254-464) σ. (λερωμένο αντίτυπο, λεκές από νερό σε μερικά φύλλα). Με 14 ξυλογραφίες εντός κειμένου (η μία στον τίτλο). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Salaville & Dalleggio, 134.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 240

GRAZIANI, Antonio Maria.

Histoire de la guerre de Chypre, ecrite en latin par Antoine Maria Gratiani, Evesque d’Amelia, et traduite en françois par Monsieur Le Peletier, Prieur de Saint Gemme et de Poüencé.

Πρώτη έκδοση στα γαλλικά. 4o (255 x 185 mm.), 414 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, σφραγίδες στον τίτλο και τη σ. 1). Χαλκόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο, επιπρόσθετος χαλκόγραφος τίτλος (οι θεές Αθηνά και Αφροδίτη μπροστά από παραπέτασμα με χάρτη της Κύπρου και τον τίτλο), 5 χαλκόγραφα επίτιτλα και πρωτογράμματα. Μεταγενέστερο δέρμα (σχισίματα στις ενώσεις, λείπουν μικρά τμήματα από τα καλύμματα και την κορυφή της ράχης, χρυσή και εμπίεστη διακόσμηση στη ράχη και τα καλύμματα, μαρμαρογραφημένα τα ακρόφυλλα, κόκκινες οι ακμές). Atabey 523, Cobham & Jeffery, σ. 24, Ioannou, σ. 217, Zacharakis 1581.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 241

MERCADO, Petro.

Νέα Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἀποστολῆς τῆς Κύπρου, Nova Encyclopaedia Missionis Apostolicæ in regno Cypri, seu Institutiones Linguæ Græcæ-Vulgaris cum aliquibus Additamentis apprimè necessariis.

4ο, (231 x 175 mm.), xii + 212 σ. Κείμενο σε 3 και 2 στήλες. Περγαμηνή της εποχής της έκδοσης (λίγο λερωμένη). Πρβ. Brunet, III, στ. 1644.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 242

[LUDWIG SALVATOR, αρχιδούκας της Αυστρίας].

Levkosia, die Hauptstadt von Cypern.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο (280 x 215 mm.), 89 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λείπει ένας πίνακας: «Hajdar Paschá Djami si»). Με 11 αναπαραγωγές ξυλογραφιών του συγγραφέα εκτός κειμένου. Αρχικό εικονογραφημένο πανί (μικρές φθορές, σχίσιμο στην πάνω ένωση και τη ράχη, λίγο λερωμένο το πάνω κάλυμμα, χρυσή και εμπίεστη διακόσμηση στο πάνω κάλυμμα). Cobham & Jeffery, σ. 2, Ioannou, σ. 311.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 243

PALMA DI CESNOLA, Louis.

Cyprus: its ancient cities, tombs, and temples. A narrative of researches and excavations during ten years’ residence in that island. Third edition.

8ο, xix + 456 σ. Ξυλόγραφη προμετωπίδα (πορτραίτο του συγγραφέα), με 2 χάρτες εκτός κειμένου και 61 ξυλόγραφους πίνακες (ένας χωρίς αρίθμηση, οι υπόλοιποι αριθμημένοι I-XLVII και 1-12, οι περισσότεροι εκ των πινάκων I-XLVII συνυπολογίζονται στη σελιδαρίθμηση), ξυλογραφίες εντός κειμένου, τρισέλιδος κατάλογος του εκδότη στο τέλος. Αρχικό εικονογραφημένο πανί (μικρές φθορές, αξάκριστο αντίτυπο). Cobham & Jeffery, σ. 10, Ioannou, σ. 391, πρβ. Blackmer 1237.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 244

HOGARTH, David G.

Devia Cypria, notes of an archaeological journey in Cyprus in 1888.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8o, vii + 124 σ. (ελαφρά οξειδωμένα μερικά φύλλα). Με έναν αναδιπλούμενο χάρτη εκτός κειμένου και 5 φωτοτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών (collotype), εικόνες εντός κειμένου (μία ολοσέλιδη). Αρχικό πανί
(αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 822, Cobham & Jeffery, σ. 27, Ioannou, σ. 249.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 245

COBHAM, Claude Delaval.

Excerpta Cypria, materials for a History of Cyprus, translated and transcribed by Claude Delaval Cobham, with an appendix on the bibliography of Cyprus.

Δεύτερη έκδοση, 4ο (285 x 225 mm.), 523 σ. Με 2 τοπογραφικά (το ένα δισέλιδο) και έναν αναδιπλούμενο γενεαλογικό πίνακα εκτός κειμένου. Αρχικό πανί (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις, χρυσωμένη η πάνω ακμή, αξάκριστο αντίτυπο). Cobham & Jeffery, σ. 11, Ioannou, σ. 99.

Τιμή εκτίμησης:

€ 260 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 246

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής.

Ἐπιπεδογραφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ κόλπου της, τοῦ καταστένου της, τῆς ἀπό τό σταυροδρόμι θέας της, τῶν περί αὐτήν καί τοῦ Σαραγίου, μέ τάς παλαιᾶς καί νέας ὀνομασίας, παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ.

Χαλκόγραφος χάρτης, 510 x 714 mm. (σχισίματα στην οριζόντια και την κεντρική κάθετη τσάκιση, μικρή τρύπα στο κέντρο και στα δεξιά, λίγοι λεκέδες και σημάδια οξείδωσης). Χαραγμένος από το Franz Müller σε σχέδια του Ρήγα. Λαδάς & Χατζηδήμος, II, 189. Σε κορνίζα. $ Το φύλλο 1 της Χάρτας τῆς Ἑλλάδος του Ρήγα, το οποίο κυκλοφόρησε αυτόνομα λίγους μήνες πριν από τα υπόλοιπα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 247

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage de la Grèce, Cartes de la Grèce. Νο 1. Partie Septentrionale. No 2. Partie Méridionale.

Δύο αναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι χάρτες φοδραρισμένοι με πανί, 405 x 533 και 402 x 533 mm. Αρχική θήκη (λερωμένη, φθορές, έντυπη ετικέτα με τον τίτλο επικολλημένη στην πάνω πλευρά). Λαγανάς 2297, πρβ. Blackmer 1346.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 248

[Ὀκτώ χάρτες τῆς περιόδου 1855-1857].

8 λιθόγραφοι αναδιπλούμενοι χάρτες. (επιχρωματισμένοι με το χέρι, αρκετά σχισίματα στις τσακίσεις). Δερμάτινη ράχη (φθορές). $ Περιλαμβάνονται οι εξής χάρτες: 1) Στερεογραφικόν ὁριζόντιον σχέδιον τοῦ δυτικοῦ καί ἀνατολικοῦ ἡμισφαιρίου, κατά τάς νεωτάτας ἀνακαλύψεις, 1:52.000.000 τοῦ φυσικοῦ μεγέθους, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ ἄτλαντος τοῦ Στέϊνου καί λιθογραφθέν ὑπό Κ. Κολμάνν, ἔκδοσις δευτέρα κ´ ἐπιδιωρθωμένη. Αθήνα, Γ. Θ. Παγών, 1855. $ 438 x 556 mm. Πρβ. Γκίνης & Μέξας, 6004. 2) Χάρτης τῆς νῦν Ἑλλάδος, διά τόν πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν καί ἑλληνικῶν σχολείων ἄτλαντα. Αθήνα 1856. $ 438 x 522 mm. Πρβ. Γκίνης & Μέξας, 7760. 3) Χάρτης τῆς Εὐρώπης, σχεδιασθεῖς ὑπό Κ. Κολμάννου. Αθήνα, Γ. Θ. Παγών, 1856. $ 474 x 571 mm. 4) Χάρτης τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους, ἤτοι εὐρωπαϊκή καί ἀσιατική Τουρκία κατά τόν Στέϊνον, σχέδ: ὑπό Κ. Κόλμανν. Αθήνα, Γ. Θ. Παγών, 1856. Πρβ. Γκίνης & Μέξας, 8922. $ 438 x 561 mm. 5) Χάρτης τῆς Ἀσίας, διά τόν πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν καί ἑλληνικῶν σχολείων ἄτλαντα. [κάτω:] χαραχθεῖς ὑπό Κ. καί Γ. Κολμάνν. Αθήνα 1856. $ 482 x 573 mm. 6) Χάρτης τῆς Ἀφρικῆς, διά τόν πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν καί ἑλληνικῶν σχολείων ἄτλαντα. Αθήνα, χ.χ. $ 469 x 560 mm. Πρβ. Δρούλια 664. 7) Χάρτης τῆς Ἀμερικῆς, κατά τήν νέαν διαίρεσιν, διά τόν πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν καί ἑλληνικῶν σχολείων ἄτλαντα. [κάτω:] Η. Λ. ἐχάραξεν. Αθήνα, Ι. Σάρκας, 1857. $ 575 x 479 mm. Πρβ. Γκίνης & Μέξας, 8495. 8) Χάρτης τῆς Αὐστραλίας, διά τόν πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν καί ἑλληνικῶν σχολείων ἄτλαντα. Αθήνα, Χ. Χριστοδούλου, 1856. $ 545 x 433 mm. Δρούλια-Μητράκου 425.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 249

CURTIUS, E. και J. A. KAUPERT.

Atlas von Athen, im Auftrage des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts.

folio (378 x 283 mm.), 35 σ. (οξείδωση στον τίτλο, ελαφρά οξειδωμένα μερικά φύλλα). Επεξηγηματικό κείμενο σε 2 στήλες, 3 αναδιπλούμενα τοπογραφικά (ένα χαλκόγραφο και δύο λιθόγραφα, λυτά και φοδραρισμένα με πανί),
ένας αναδιπλούμενος και 8 δισέλιδοι πίνακες (6 φωτοτυπικοί, 2 λιθόγραφοι και ένας εν μέρει λιθόγραφος και εν μέρει φωτοτυπικός), εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό πανί (κατά τόπους ξεθωριασμένο, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα). Contominas 177.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 250

Νεώτατος γεωγραφικός ἄτλας πρός χρῆσιν τῶν γυμνασίων, ἑλληνικῶν σχολείων καί παρθεναγωγείων, συνταχθείς ἐπί τῇ βάσει τῶν νεωτάτων εὐρωπαϊκῶν ἐκδόσεων καί ἐκδοθείς ὑπό Ἀνέστη Κωνσταντινίδου συστάσει τοῦ Ὑπουργείου τῆς παιδείας, ἔκδοσις δευτέρα.

folio (398 x 253 mm.). (μικρά σχισίματα σε τρεις χάρτες). Δίχρωμος τίτλος και ακόμα 2 στοιχειοθετημένα φύλλα (ανακοίνωση του εκδότη και σύσταση του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς τους γυμνασιάρχες και τους σχολάρχες), 2 χρωμολιθόγραφοι πίνακες (αφιέρωση στο Γεώργιο Α´  και άδεια για την αφιέρωση από το Βασιλικό Γραφείο) και 22 χρωμολιθόγραφοι χάρτες (οι 5 αναδιπλούμενοι). Αρχικά χρωμολιθόγραφα χαρτόνια (ελεύθερα, χρονολογία «1891» και ένδειξη «Ἔκδοσις τρίτη» στο πάνω, πίνακας περιεχομένων στο κάτω, πανί στη ράχη). Ηλιού & Πολέμη, 1890.685 (μόνο 3 αντίτυπα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 251

ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, Δημήτριος.

Carte des écoles et des églises grecques de l’Asie Mineure en 1912, avec tableaux et statistiques.

Αναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφος χάρτης, 818 x 645 mm. Δεμένο στην αρχή, αναδιπλούμενο φύλλο με στατιστικά στοιχεία, 858 x 543 mm. Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (μικρό σχίσιμο στο πάνω, μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 252

Χάρτης τοῦ Παμβαλκανικοῦ Πολέμου.

Αναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφος χάρτης, 514 x 660 mm. (δύο τρύπες στην κεντρική τσάκιση).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 254

Ἡ νῆσος Ρόδος δι’ εἰκόνων, ἔργον 5ον, ἔκδοσις 2α.

Χρωμολιθόγραφος χάρτης, 630 x 483 mm. (οριζόντιες τσακίσεις από δίπλωμα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 255

Μουσεῖον Μπενάκη. Ἑλληνικαί ἐθνικαί ἐνδυμασίαι, ἐκδιδόμεναι ἐπιμελείᾳ Ἀντωνίου Ε. Μπενάκη, κείμενον: Ἀγγελικῆς Χατζημιχάλη, πίνακες: Νικολάου Σπέρλιγκ.

2 τόμοι, folio (500 x 350 mm), (ελαφρά οξειδωμένοι ορισμένοι πίνακες). Έκδοση περιορισμένη σε 300 αριθμημένα αντίτυπα, 112 έγχρωμοι λυτοί πίνακες, κείμενα στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Αρχικό πάνινο portfolio (λίγο λερωμένο). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 256

[HAMILTON, William Richard].

Memorandum on the subject of the Earl of Elgin’s pursuits in Greece.

Δεύτερη έκδοση, 8ο, 77 σ. (σχεδόν λυμένος ο τίτλος, λίγο οξειδωμένο αντίτυπο). Με μία χαλκογραφία εκτός και 2 εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές, ελεύθερο το πάνω κάλυμμα). Blackmer 781, Λαγανάς 594. $ ΣΠΑΝΙΟ. [δεμένο μαζί:] Report from the Select Committee of the House of Commons on the Earl of Elgin’s collection of sculptured marbles, &c. Λονδίνο, John Murray, 1816. $ Πρώτη έκδοση σε 8ο σχήμα, iv + 154 + xlii σ. Blackmer 741.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 257

COLLIGNON, Maxime, Frédéric Boissonnas και W.-A. Mansell.

Le Parthénon. L’histoire, l’architecture et la sculpture, introduction par Maxime Collignon, photographies de Frédéric Boissonnas et W.-A. Mansell & Co.

folio (502 x 356 mm.). 40 σ. 132 φωτοτυπικοί πίνακες (collotypes) αριθμημένοι 1-136 (οι περισσότεροι ελαφρά ή περισσότερο οξειδωμένοι, 2 με φθορές στα περιθώρια, 6 δισέλιδοι: «2-3», «4», «23-24», «75», «86-87» και «101-102»), τοποθετημένοι μαζί με το κείμενο (13 δίφυλλα και ένα μονόφυλλο) σε 7 τεύχη (αριθμημένα 1-8, όπως κυκλοφόρησαν, το τεύχος «4-5» διπλό). Τα τεύχη με τα αρχικά τους εξώφυλλα και κόκκινη πάνινη ράχη. Αρχικό περικάλυμμα (πάνινη ράχη, λερωμένο, φθορές). $ ΣΠΑΝΙΟ.

 


 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 258

SCHLIEMANN, Heinrich.

Ilios, ville et pays des Troyens, résultat des fouilles sur l’emplacement de Troie et des explorations faites en Troade de 1871 à 1882, avec une autobiographie de l’auteur.

Πρώτη έκδοση στα γαλλικά, 4ο (283 x 192 mm.), XII + 1032 σ. (οξείδωση σε ορισμένα τεύχη, εντονότερη στην αρχή, λεκές από νερό στα πρώτα φύλλα, λίγο ζαρωμένα). Προμετωπίδα, περισσότερες από 1700 ξυλογραφίες εντός κειμένου (πολλές ολοσέλιδες) και 3 σε 2 αναδιπλούμενους πίνακες, 2 χάρτες (ο ένας έγχρωμος και αναδιπλούμενος), 16 πίνακες με ευρήματα στο τέλος και 8 πίνακες με απόψεις (7 αναδιπλούμενοι, εκ των οποίων 3 έγχρωμοι). Νεότερη δερμάτινη ράχη (λίγο ξεθωριασμένη, μικρές φθορές, μαρμαρογραφημένα ακρόφυλλα). Λαγανάς 1476.


 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 259

ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Ι. Ν.

Τό ἐν Ἀθήναις Ἐθνικόν Μουσεῖον.

2 τόμοι, 4ο, 286 και (287-510) σ. (2 σφραγίδες στον τίτλο). Κείμενο σε 2 στήλες, εικόνες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). [μαζί, δεμένοι στο τέλος κάθε τόμου, οι αντίστοιχοι τόμοι με τους πίνακες:] Τό ἐν Ἀθήναις Ἐθνικόν Μουσεῖον, τόμος πινάκων Α´  (Ι–C), [—Β´  (CI–CC)]. Αθήνα, Μπεκ & Μπαρτ (τ. 1), χ.χ. [1908], και Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία (τ. 2), 1911. $ 200 φωτοτυπικοί πίνακες, αριθμημένοι I-C και CI-CC. $ Η πρώτη μορφή αυτού του έργου, το οποίο κυκλοφόρησε σε τεύχη. Συμπληρώθηκε με την έκδοση 40 επιπλέον πινάκων (CCI-CCXL) και του αντίστοιχου κειμένου (σ. 511-606). (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 260

ΜΑΛΕΑΣ, Κ.

Εἰκόνες λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς (Ἱστορική καί Λαογραφική Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, ἀρ. 6).

4ο, 56 σ. Με 45 αναπαραγωγές έργων του ζωγράφου (2 έγχρωμες). Πανί (μικρές φθορές, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ